Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuw portaal voor ondernemers bij de belastingdienst

Woensdag 12 december 2018

Vanaf 3 januari zou het zo ver moeten zijn. Een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Mijn Belastingdienst Zakelijk, zo gaat het portaal heten. Deze datum geldt alleen voor zzp’ers en eenmanszaken. Alle andere ondernemers zullen geduld moeten hebben. In de loop van 2019 zullen ook zij kunnen werken met deze portaal.

Wat kunt u dan zelf regelen? Zoals hierboven beschreven geldt de deadline van 3 januari alleen voor zzp’ers en eenmanszaken. In de beginfase kan het portaal daarom alleen maar gebruikt worden voor de btw-aangifte. Later in 2019 worden er meerdere functies aan toegevoegd, zoals de aangiften vennootschapsbelasting, BTW en loonheffingen.

Waarom een nieuw portaal? De voordelen van dit nieuwe portaal (n.b. het huidige portaal voor ondernemers blijft gewoon bestaan) zijn o.a. het beter functioneren bij raadpleging op tablets en smartphones. Tussendoor kunnen de aangiften opgeslagen worden en achteraf zijn de ingediende aangiftes gewoon weer in te zien. Via de DigiD (eenmanszaken) en e-Herkenning (overige ondernemers) kan er ingelogd worden.

Zijn er nieuwe wetenswaardigheden over deze nieuwe portaal dan houden wij u op de hoogte. Uiteraard laten wij u weten wanneer de portaal ook voor overige ondernemers beschikbaar komt.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief