Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Woensdag 26 april 2017

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode 8 tot en met 14 mei 2017. Net als bij de eerste openstelling in februari kan men subsidie krijgen als de melkproductie geheel wordt beëindigd. Voor deze tweede en laatste openstelling is € 5 miljoen beschikbaar.


Subsidiabele dieren en hoogte vergoeding
Subsidie wordt verleend voor melkkoeien, kalveren en pinken die worden geslacht of geëxporteerd of komen te sterven. Er wordt slechts subsidie verleend voor het aantal aanwezige melkkoeien op 26 april 2017 of het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016, indien dit laatste aantal lager is. Daarnaast komen ten hoogste 0,44 kalveren en 0,36 pinken per melkkoe waarvoor subsidie wordt verleend, in aanmerking. De vergoeding in deze openstellingsperiode bedraagt € 730 per melkkoe, € 387 per pink en € 168 per kalf en is vrijgesteld van heffing van BTW.


Wijzigingen t.o.v. eerste openstelling  • In de eerste openstellingsperiode mocht melkvee dat meer dan 5,5 maanden drachtig was, niet worden afgevoerd voor slacht of export tot 1 week na het afkalven. In deze openstellingsperiode mogen runderen die meer dan 5,5 maand drachtig zijn, wel geëxporteerd worden met een geldig exportcertificaat als fok- en gebruiksvee (dus niet voor de slacht). De runderen moeten wel op de bestemming zijn voordat ze 90% van de drachtigheid hebben bereikt.

  • Runderen die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn, mogen niet meer vanaf de verzamelcentra geëxporteerd worden voor de slacht. Export van deze runderen naar een buitenlandse slachterij blijft wel mogelijk als het direct vanaf het melkveebedrijf plaatsvindt en onder regulier toezicht staat van de NVWA.

  • Door de keuze van de peildatum 26 april 2017 (=datum publicatie regeling in Staatscourant) is het niet meer mogelijk om koeien voor de openstelling nog koeien aan te voeren om deze daarmee ook onder de subsidie te laten vallen.

  • Subsidieontvangers mogen vanaf zes weken na verzending van de beschikking tot subsidieverlening tot 1 januari 2018 niet meer kalveren en pinken houden dan het aantal op 26 april 2017 verminderd met het aantal waarvoor subsidie is aangevraagd.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief