Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Woensdag 26 april 2017

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode 8 tot en met 14 mei 2017. Net als bij de eerste openstelling in februari kan men subsidie krijgen als de melkproductie geheel wordt beëindigd. Voor deze tweede en laatste openstelling is € 5 miljoen beschikbaar.


Subsidiabele dieren en hoogte vergoeding
Subsidie wordt verleend voor melkkoeien, kalveren en pinken die worden geslacht of geëxporteerd of komen te sterven. Er wordt slechts subsidie verleend voor het aantal aanwezige melkkoeien op 26 april 2017 of het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016, indien dit laatste aantal lager is. Daarnaast komen ten hoogste 0,44 kalveren en 0,36 pinken per melkkoe waarvoor subsidie wordt verleend, in aanmerking. De vergoeding in deze openstellingsperiode bedraagt € 730 per melkkoe, € 387 per pink en € 168 per kalf en is vrijgesteld van heffing van BTW.


Wijzigingen t.o.v. eerste openstelling  • In de eerste openstellingsperiode mocht melkvee dat meer dan 5,5 maanden drachtig was, niet worden afgevoerd voor slacht of export tot 1 week na het afkalven. In deze openstellingsperiode mogen runderen die meer dan 5,5 maand drachtig zijn, wel geëxporteerd worden met een geldig exportcertificaat als fok- en gebruiksvee (dus niet voor de slacht). De runderen moeten wel op de bestemming zijn voordat ze 90% van de drachtigheid hebben bereikt.

  • Runderen die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn, mogen niet meer vanaf de verzamelcentra geëxporteerd worden voor de slacht. Export van deze runderen naar een buitenlandse slachterij blijft wel mogelijk als het direct vanaf het melkveebedrijf plaatsvindt en onder regulier toezicht staat van de NVWA.

  • Door de keuze van de peildatum 26 april 2017 (=datum publicatie regeling in Staatscourant) is het niet meer mogelijk om koeien voor de openstelling nog koeien aan te voeren om deze daarmee ook onder de subsidie te laten vallen.

  • Subsidieontvangers mogen vanaf zes weken na verzending van de beschikking tot subsidieverlening tot 1 januari 2018 niet meer kalveren en pinken houden dan het aantal op 26 april 2017 verminderd met het aantal waarvoor subsidie is aangevraagd.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief