Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Woensdag 26 april 2017

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode 8 tot en met 14 mei 2017. Net als bij de eerste openstelling in februari kan men subsidie krijgen als de melkproductie geheel wordt beëindigd. Voor deze tweede en laatste openstelling is € 5 miljoen beschikbaar.


Subsidiabele dieren en hoogte vergoeding
Subsidie wordt verleend voor melkkoeien, kalveren en pinken die worden geslacht of geëxporteerd of komen te sterven. Er wordt slechts subsidie verleend voor het aantal aanwezige melkkoeien op 26 april 2017 of het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016, indien dit laatste aantal lager is. Daarnaast komen ten hoogste 0,44 kalveren en 0,36 pinken per melkkoe waarvoor subsidie wordt verleend, in aanmerking. De vergoeding in deze openstellingsperiode bedraagt € 730 per melkkoe, € 387 per pink en € 168 per kalf en is vrijgesteld van heffing van BTW.


Wijzigingen t.o.v. eerste openstelling  • In de eerste openstellingsperiode mocht melkvee dat meer dan 5,5 maanden drachtig was, niet worden afgevoerd voor slacht of export tot 1 week na het afkalven. In deze openstellingsperiode mogen runderen die meer dan 5,5 maand drachtig zijn, wel geëxporteerd worden met een geldig exportcertificaat als fok- en gebruiksvee (dus niet voor de slacht). De runderen moeten wel op de bestemming zijn voordat ze 90% van de drachtigheid hebben bereikt.

  • Runderen die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn, mogen niet meer vanaf de verzamelcentra geëxporteerd worden voor de slacht. Export van deze runderen naar een buitenlandse slachterij blijft wel mogelijk als het direct vanaf het melkveebedrijf plaatsvindt en onder regulier toezicht staat van de NVWA.

  • Door de keuze van de peildatum 26 april 2017 (=datum publicatie regeling in Staatscourant) is het niet meer mogelijk om koeien voor de openstelling nog koeien aan te voeren om deze daarmee ook onder de subsidie te laten vallen.

  • Subsidieontvangers mogen vanaf zes weken na verzending van de beschikking tot subsidieverlening tot 1 januari 2018 niet meer kalveren en pinken houden dan het aantal op 26 april 2017 verminderd met het aantal waarvoor subsidie is aangevraagd.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief