Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Donderdag 05 oktober 2017

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv. kruiden- en faunarijk grasland of vochtig hooiland) werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt voor de bepaling of deze percelen subsidiabel zijn.

Nieuwe werkwijze
RVO.nl gaat daarom een nieuwe werkwijze toepassen. Alle percelen die op basis van het natuurbeheertype waren uitgesloten, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van lucht- en satellietfoto’s. Eventuele aanpassingen zullen voor de openstelling van de Gecombineerde opgave 2018 worden doorgevoerd in het perceelsregister.


Aanvraagjaren 2015 en 2016
Wanneer men nog bezwaar of beroep heeft lopen tegen afwijzing van percelen op grond van het natuurbeheertype, wordt het bezwaar of beroep afgehandeld op basis van de nieuwe werkwijze. Is de afwijzing inmiddels definitief, dan biedt de nieuwe werkwijze geen soelaas meer.

Aanvraagjaar 2017
De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn gedaan. Het gaat daarbij om de percelen die voor de uitbetaling zijn opgegeven. Het is echter niet mogelijk om alsnog uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen op percelen die volgens het ‘oude criterium’ niet subsidiabel waren, maar dit volgens het ‘nieuwe criterium’ wel zijn.

Nationale reserve
In 2018 kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve worden aangevraagd voor landbouwgronden die in 2015 ten onrechte uitgesloten waren op basis van het natuurbeheertype. De waarde van een betalingsrecht uit deze reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland.

Opmerking redactie
Heeft u een perceel dat was uitgesloten, maar volgens u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan is het raadzaam gegevens (bijv. foto’s) te verzamelen (zo mogelijk nu nog), waaruit blijkt dat er sprake is van subsidiabele landbouwgrond. Het is niet alleen van belang om aan te tonen dat er landbouwactiviteiten plaatsvinden, maar vooral ook dat graslandpercelen hoofdzakelijk bestaan uit grassen (en geen pitrus, biezen, riet e.d.).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief