Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Donderdag 05 oktober 2017

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv. kruiden- en faunarijk grasland of vochtig hooiland) werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt voor de bepaling of deze percelen subsidiabel zijn.

Nieuwe werkwijze
RVO.nl gaat daarom een nieuwe werkwijze toepassen. Alle percelen die op basis van het natuurbeheertype waren uitgesloten, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van lucht- en satellietfoto’s. Eventuele aanpassingen zullen voor de openstelling van de Gecombineerde opgave 2018 worden doorgevoerd in het perceelsregister.


Aanvraagjaren 2015 en 2016
Wanneer men nog bezwaar of beroep heeft lopen tegen afwijzing van percelen op grond van het natuurbeheertype, wordt het bezwaar of beroep afgehandeld op basis van de nieuwe werkwijze. Is de afwijzing inmiddels definitief, dan biedt de nieuwe werkwijze geen soelaas meer.

Aanvraagjaar 2017
De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn gedaan. Het gaat daarbij om de percelen die voor de uitbetaling zijn opgegeven. Het is echter niet mogelijk om alsnog uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen op percelen die volgens het ‘oude criterium’ niet subsidiabel waren, maar dit volgens het ‘nieuwe criterium’ wel zijn.

Nationale reserve
In 2018 kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve worden aangevraagd voor landbouwgronden die in 2015 ten onrechte uitgesloten waren op basis van het natuurbeheertype. De waarde van een betalingsrecht uit deze reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland.

Opmerking redactie
Heeft u een perceel dat was uitgesloten, maar volgens u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan is het raadzaam gegevens (bijv. foto’s) te verzamelen (zo mogelijk nu nog), waaruit blijkt dat er sprake is van subsidiabele landbouwgrond. Het is niet alleen van belang om aan te tonen dat er landbouwactiviteiten plaatsvinden, maar vooral ook dat graslandpercelen hoofdzakelijk bestaan uit grassen (en geen pitrus, biezen, riet e.d.).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief