Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe biologische verordening

Donderdag 26 april 2018

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe verordening over biologische productie en etikettering. Deze verordening  gaat  op 1 januari 2021 in en moet ervoor zorgen dat alleen biologische producten van hoge kwaliteit in de EU worden verkocht en de biologische productie wordt gestimuleerd.

De belangrijkste punten uit de verordening zijn:  • Elk biologisch bedrijf zal een keer per jaar ter plaatse worden gecontroleerd. Indien drie jaar geen tekortkomingen zijn vastgesteld, wordt de controle minder intensief.

  • De import zal moeten voldoen aan de EU-normen. De huidige "gelijkwaardigheidsregels", die vereisen dat niet-EU-landen aan soortgelijke maar niet identieke normen voldoen, worden binnen vijf jaar afgebouwd.

  • Hett is toegestaan dat bedrijven zowel conventionele als biologische producten produceren op de voorwaarde dat de twee landbouwactiviteiten duidelijk en effectief van elkaar gescheiden worden.

  • Biologische bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen uit de gangbare landbouw te voorkomen. Wanneer de besmetting opzettelijk is of als het biologische bedrijf geen voorzorgsmaatregelen heeft toegepast, verlies het product zijn biologische status.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe biologische verordening

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief