Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe BTW identificatienummers voor ZZP-ers?

Dinsdag 16 oktober 2018

Wanneer je als ZZP-er een onderneming start, krijg je van de belastingdienst een BTW nummer uitgereikt. Elke ondernemer, dus ook de ZZP-er, is verplicht dit nummer kenbaar te maken aan afnemers door het nummer op zijn facturen te vermelden. Ook zijn ondernemers die hun diensten online aanbieden sinds 1 juli 2004 verplicht hun BTW nummer op hun website te vermelden.

In Nederland is er voor gekozen dit BTW nummer bij ondernemers in een eenmanszaak (vooral ZZP-ers) op te bouwen uit het BSN nummer van deze ondernemer. Door de verplichting het BTW nummer te vermelden op facturen en websites wordt het BSN van de ondernemer breed verspreidt. Met risico’s op identiteitsfraude als gevolg. Er is al diverse keren gevraagd aan de belastingdienst om hier anders mee om te gaan. Tot voorheen zijn alle plannen om BTW nummers te wijzigen elke keer van tafel geveegd, omdat wijziging van de bestaande nummers in de systemen van de belastingdienst te complex is.

Door de komst van de AVG is hier echter iets in veranderd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na onderzoek geconstateerd dat het opnemen van het BSN in het BTW nummer in strijd is met de AVG. Er is geen wettelijke grondslag te vinden waaruit blijkt dat het BTW nummer het BSN moet bevatten. De autoriteit Persoonsgegevens heeft de belastingdienst opgedragen om per 1 januari 2019 te stoppen met de BTW nummers met BSN. De belastingdienst heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om BTW nummers zonder BSN uit te reiken aan ZZP-ers. Hier is inmiddels een systeem voor ontwikkeld. Alleen is het erg complex om de bestaande BTW nummers om te zetten in de systemen van de belastingdienst. De gestelde termijn van 1 januari 2019 gaat dan ook niet gehaald worden. De staatssecretaris van Financiën is in onderhandeling met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bekijken welke datum wel haalbaar zal zijn.

Ondernemers die een BTW nummer hebben met daarin opgenomen hun BSN kunnen op termijn een nieuw BTW nummer verwachten. Bestel dus niet te veel voorgedrukt briefpapier met BTW nummer en zorg ervoor dat het BTW nummer op de site makkelijk aanpasbaar is.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief