Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe BTW identificatienummers voor ZZP-ers?

Dinsdag 16 oktober 2018

Wanneer je als ZZP-er een onderneming start, krijg je van de belastingdienst een BTW nummer uitgereikt. Elke ondernemer, dus ook de ZZP-er, is verplicht dit nummer kenbaar te maken aan afnemers door het nummer op zijn facturen te vermelden. Ook zijn ondernemers die hun diensten online aanbieden sinds 1 juli 2004 verplicht hun BTW nummer op hun website te vermelden.

In Nederland is er voor gekozen dit BTW nummer bij ondernemers in een eenmanszaak (vooral ZZP-ers) op te bouwen uit het BSN nummer van deze ondernemer. Door de verplichting het BTW nummer te vermelden op facturen en websites wordt het BSN van de ondernemer breed verspreidt. Met risico’s op identiteitsfraude als gevolg. Er is al diverse keren gevraagd aan de belastingdienst om hier anders mee om te gaan. Tot voorheen zijn alle plannen om BTW nummers te wijzigen elke keer van tafel geveegd, omdat wijziging van de bestaande nummers in de systemen van de belastingdienst te complex is.

Door de komst van de AVG is hier echter iets in veranderd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na onderzoek geconstateerd dat het opnemen van het BSN in het BTW nummer in strijd is met de AVG. Er is geen wettelijke grondslag te vinden waaruit blijkt dat het BTW nummer het BSN moet bevatten. De autoriteit Persoonsgegevens heeft de belastingdienst opgedragen om per 1 januari 2019 te stoppen met de BTW nummers met BSN. De belastingdienst heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om BTW nummers zonder BSN uit te reiken aan ZZP-ers. Hier is inmiddels een systeem voor ontwikkeld. Alleen is het erg complex om de bestaande BTW nummers om te zetten in de systemen van de belastingdienst. De gestelde termijn van 1 januari 2019 gaat dan ook niet gehaald worden. De staatssecretaris van Financiën is in onderhandeling met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bekijken welke datum wel haalbaar zal zijn.

Ondernemers die een BTW nummer hebben met daarin opgenomen hun BSN kunnen op termijn een nieuw BTW nummer verwachten. Bestel dus niet te veel voorgedrukt briefpapier met BTW nummer en zorg ervoor dat het BTW nummer op de site makkelijk aanpasbaar is.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief