Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe BTW identificatienummers voor ZZP-ers?

Dinsdag 16 oktober 2018

Wanneer je als ZZP-er een onderneming start, krijg je van de belastingdienst een BTW nummer uitgereikt. Elke ondernemer, dus ook de ZZP-er, is verplicht dit nummer kenbaar te maken aan afnemers door het nummer op zijn facturen te vermelden. Ook zijn ondernemers die hun diensten online aanbieden sinds 1 juli 2004 verplicht hun BTW nummer op hun website te vermelden.

In Nederland is er voor gekozen dit BTW nummer bij ondernemers in een eenmanszaak (vooral ZZP-ers) op te bouwen uit het BSN nummer van deze ondernemer. Door de verplichting het BTW nummer te vermelden op facturen en websites wordt het BSN van de ondernemer breed verspreidt. Met risico’s op identiteitsfraude als gevolg. Er is al diverse keren gevraagd aan de belastingdienst om hier anders mee om te gaan. Tot voorheen zijn alle plannen om BTW nummers te wijzigen elke keer van tafel geveegd, omdat wijziging van de bestaande nummers in de systemen van de belastingdienst te complex is.

Door de komst van de AVG is hier echter iets in veranderd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na onderzoek geconstateerd dat het opnemen van het BSN in het BTW nummer in strijd is met de AVG. Er is geen wettelijke grondslag te vinden waaruit blijkt dat het BTW nummer het BSN moet bevatten. De autoriteit Persoonsgegevens heeft de belastingdienst opgedragen om per 1 januari 2019 te stoppen met de BTW nummers met BSN. De belastingdienst heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om BTW nummers zonder BSN uit te reiken aan ZZP-ers. Hier is inmiddels een systeem voor ontwikkeld. Alleen is het erg complex om de bestaande BTW nummers om te zetten in de systemen van de belastingdienst. De gestelde termijn van 1 januari 2019 gaat dan ook niet gehaald worden. De staatssecretaris van Financiën is in onderhandeling met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bekijken welke datum wel haalbaar zal zijn.

Ondernemers die een BTW nummer hebben met daarin opgenomen hun BSN kunnen op termijn een nieuw BTW nummer verwachten. Bestel dus niet te veel voorgedrukt briefpapier met BTW nummer en zorg ervoor dat het BTW nummer op de site makkelijk aanpasbaar is.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief