Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe grondmonsters nodig?

Maandag 07 december 2015

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2016 een bemestingsplan moeten opstellen. Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2012 kunnen gebruikt worden voor het bemestingsplan 2016. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieu­we monsters nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waar­door u de voorwaarden voor derogatie overtreedt.


Grondmonsters met een bemonstering­datum tussen 1 februari 2012 en 15 mei 2012 zijn wel geschikt voor derogatie, maar niet voor fosfaatdifferentiatie in het jaar 2016. Voor fosfaatdifferentiatie zijn in 2016 alleen grondmonsters geldig welke na 15 mei 2012 zijn genomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe grondmonsters nodig?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief