Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

Woensdag 13 december 2017

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen. Om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen, bestaat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze heet ook wel de grondroerdersregeling. Iedereen die mechanische graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet een graafmelding doen bij het Kadaster.

Voor agrarische ondernemers geldt hiervoor een uitzondering als zij tot 50 centimeter diep graven. Maar zij moeten wel zorgen dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd om schade te voorkomen. Doet men dit niet, dan kan men toch aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Onlangs zijn de kaarten met kabels en leidingen geactualiseerd. Wanneer men in 2017 grond heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave, kan men de nieuwe kaarten vinden in Mijn dossier. Wilt u graafwerkzaamheden uitvoeren, gebruik dan deze nieuwe kaarten, zodat u niet van onzorgvuldigheid kan worden beticht.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief