Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe medewerker nodig? Probeer eens een andere vacaturetekst

Donderdag 16 augustus 2018

“Wij zoeken een proactieve professional”. Het is één van de standaardzinnen die bijna in elke vacaturetekst terug te vinden is. Volgens een wervings- en selectiebureau is echter het meest gebruikt woord; dynamisch.

In bijna 1 op 6 vacature wordt gevraagd naar een ‘dynamisch’ persoon. Andere eigenschappen die min of meer ‘standaard’ zijn geworden? Resultaatgericht zijn en beschikken over een ‘hands-on’ mentaliteit. De vraag is dan ook hoe onderscheidend je als werkgever nog bent met dergelijke standaard teksten. Door de krapte op de arbeidsmarkt helpt het als je wat meer opvalt en boven de middelmaat uitsteekt. Een opvallende vacature is daarbij de eerste stap.

Dus, zoekt u een nieuwe medewerker? Zorg er dan voor dat u in de eerste stap – bij de vacatureadvertentie – al voldoende onderscheidend bent.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief