Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe openstelling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Donderdag 29 september 2016

In Nederland hebben zich 3.932 melkveehouders aangemeld voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. In totaal gaat het om 80,3 miljoen kg melk. Er is in totaal in alle EU-lidstaten minder aangevraagd dan het totale budget. De Europese Commissie heeft daarom een toewijzingspercentage van 100% vastgesteld.


Melkveehouders die in Nederland een verzoek tot deelname hebben ingediend, krijgen hierover vóór 1 oktober bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).


Omdat er minder is aangevraagd dan het totale budget toelaat, komt er in oktober een nieuwe openstellingsronde. In de tweede openstelling wordt de hoeveelheid koemelk, die is geleverd over de maanden november 2015, december 2015 en januari 2016 vergeleken met de hoeveelheid koemelk die er minder is geleverd in de maanden november 2016, december 2016 en januari 2017.


Aanvragen kunnen ingediend worden voor 12 oktober (12.00 uur) bij RVO.nl. De verwachting is dat er met het resterende beschikbare budget slechts een beperkte hoeveelheid melk vergoed kan worden. Deelnemers die in september een aanvraag hebben ingediend, kunnen in oktober niet meer meedoen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe openstelling tegemoetkoming vermindering melkproductie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief