Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe uitzondering vernietiging grasland voor aaltjesbeheersing

Donderdag 18 juni 2015


Het scheuren en vernietigen van grasland mag alleen in bepaalde periodes en onder strikte voorwaarden gebeuren.


Vervallen uitzondering
Het was onder voorwaarden mogelijk om in de periode 1 tot en met 15 augustus grasland te vernietigen voor de teelt van gladiolen en lelies. Direct aansluitend moest de grond worden ontsmet. Deze uitzondering vervalt echter, omdat men het gebruik van ontsmettingsmiddelen niet passend vindt in een duurzaam gewasbeschermingsbeleid.


Nieuwe uitzondering
De vervallen uitzondering wordt vervangen door een nieuwe uitzondering. In de periode 1 juni tot en met 15 juli mag grasland vernietigd worden als op het desbetreffende perceel een aaltjesbeheersend gewas wordt geteeld. Dit moet direct aansluitend op het vernietigen gebeuren, maar uiterlijk op 16 juli. Direct aansluitend betekent dat er tussen het moment van vernietigen en van zaaien hooguit enkele dagen mogen zitten. Uiterlijk in het volgende voorjaar moet een gewas gezaaid of geplant worden waarvoor aaltjesbeheersing nodig is. Welke teelten dit zijn, wordt niet nader geregeld. Het aaltjesbeheersende gewas moet minimaal 100 dagen op het land staan. Als aaltjesbeheersend gewas worden Tagetes (T. erecta en T. patukla) en Japanse haver aangewezen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe uitzondering vernietiging grasland voor aaltjesbeheersing

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief