Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Donderdag 30 maart 2017

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan. Echter vleeskalverhouders met daarnaast een andere vleesveetak (bijv. enkele zoogkoeien) of houders van startkalveren vielen met hun gehele bedrijf in het fosfaatreductieplan.

Op 30 maart is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd, die voor deze bedrijven een oplossing biedt. Deze bedrijven moeten vóór 15 april 2017 bij RVO.nl melden welke vrouwelijke runderen van 0 tot 1 jaar tot de vleeskalvertak behoren. Deze runderen vallen buiten het fosfaatreductieplan. Voor de overige vrouwelijke runderen moet wel aan het fosfaatreductieplan worden voldaan.

De runderen waarvoor vrijstelling is aangevraagd moeten voor het bereiken van de leeftijd van 1 jaar voor de slacht zijn afgevoerd. Gebeurt dit niet, dan is de houder voor deze kalveren gedurende de periode dat deze op het bedrijf aanwezig zijn geweest, alsnog een geldsom verschuldigd. Deze geldsom kan ook nog in 2018 worden opgelegd, als niet aan de voorwaarden is voldaan. Deze werkwijze kan ook worden toegepast door houders van startkalveren, waarvan de kalveren op een ander bedrijf worden afgemest.


Indien een vleeskalverhouder ‘nieuwe’ vrouwelijke vleeskalveren aanvoert, moet dit steeds binnen een maand worden gemeld bij RVO.nl om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.


Let op: deze nieuwe vrijstelling geldt niet voor vleeskalverhouders die daarnaast nog melkkoeien houden!

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief