Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Donderdag 30 maart 2017

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan. Echter vleeskalverhouders met daarnaast een andere vleesveetak (bijv. enkele zoogkoeien) of houders van startkalveren vielen met hun gehele bedrijf in het fosfaatreductieplan.

Op 30 maart is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd, die voor deze bedrijven een oplossing biedt. Deze bedrijven moeten vóór 15 april 2017 bij RVO.nl melden welke vrouwelijke runderen van 0 tot 1 jaar tot de vleeskalvertak behoren. Deze runderen vallen buiten het fosfaatreductieplan. Voor de overige vrouwelijke runderen moet wel aan het fosfaatreductieplan worden voldaan.

De runderen waarvoor vrijstelling is aangevraagd moeten voor het bereiken van de leeftijd van 1 jaar voor de slacht zijn afgevoerd. Gebeurt dit niet, dan is de houder voor deze kalveren gedurende de periode dat deze op het bedrijf aanwezig zijn geweest, alsnog een geldsom verschuldigd. Deze geldsom kan ook nog in 2018 worden opgelegd, als niet aan de voorwaarden is voldaan. Deze werkwijze kan ook worden toegepast door houders van startkalveren, waarvan de kalveren op een ander bedrijf worden afgemest.


Indien een vleeskalverhouder ‘nieuwe’ vrouwelijke vleeskalveren aanvoert, moet dit steeds binnen een maand worden gemeld bij RVO.nl om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.


Let op: deze nieuwe vrijstelling geldt niet voor vleeskalverhouders die daarnaast nog melkkoeien houden!

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief