Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Donderdag 30 maart 2017

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan. Echter vleeskalverhouders met daarnaast een andere vleesveetak (bijv. enkele zoogkoeien) of houders van startkalveren vielen met hun gehele bedrijf in het fosfaatreductieplan.

Op 30 maart is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd, die voor deze bedrijven een oplossing biedt. Deze bedrijven moeten vóór 15 april 2017 bij RVO.nl melden welke vrouwelijke runderen van 0 tot 1 jaar tot de vleeskalvertak behoren. Deze runderen vallen buiten het fosfaatreductieplan. Voor de overige vrouwelijke runderen moet wel aan het fosfaatreductieplan worden voldaan.

De runderen waarvoor vrijstelling is aangevraagd moeten voor het bereiken van de leeftijd van 1 jaar voor de slacht zijn afgevoerd. Gebeurt dit niet, dan is de houder voor deze kalveren gedurende de periode dat deze op het bedrijf aanwezig zijn geweest, alsnog een geldsom verschuldigd. Deze geldsom kan ook nog in 2018 worden opgelegd, als niet aan de voorwaarden is voldaan. Deze werkwijze kan ook worden toegepast door houders van startkalveren, waarvan de kalveren op een ander bedrijf worden afgemest.


Indien een vleeskalverhouder ‘nieuwe’ vrouwelijke vleeskalveren aanvoert, moet dit steeds binnen een maand worden gemeld bij RVO.nl om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.


Let op: deze nieuwe vrijstelling geldt niet voor vleeskalverhouders die daarnaast nog melkkoeien houden!

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief