Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving inzake faillissementsfraude

Dinsdag 16 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet versterking curator” in werking. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving krijgt de curator er een vaste taak bij: Hij wordt wettelijk verplicht om in faillissementen te bezien of sprake is van eventuele onregelmatigheden. In voorkomende gevallen moet de curator de rechter-commissaris informeren en zonodig een melding of aangifte doen bij de bevoegde instanties.

De Wet versterking curator is onderdeel van een groter wetgevingsprogramma voor de herijking van het faillissementsrecht. Daarmee wordt beoogd faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden.

In de praktijk was onderzoek naar onregelmatigheden al onderdeel van het faillissement, maar nu wordt de curator daartoe wettelijk verplicht. Om zijn nieuwe vaste taak goed te kunnen uitoefenen versterkt de wet de informatiepositie van de curator. Zo moet de gefailleerde niet alleen op verzoek van de curator inlichtingen verstrekken (dat was reeds wettelijk geregeld), maar ook op eigen initiatief informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn. Verder moet de curator worden geïnformeerd over het bestaan van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en banktegoeden en alle medewerking moet worden verleend om de curator daarover de beschikking te geven.

Ook wij als accountants- en advieskantoor kunnen met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Iedereen die (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) administratie van de gefailleerde onder zich heeft is namelijk verplicht deze ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen. Verder is nieuw dat ook oud-bestuurders, althans degenen die drie jaar voorafgaand aan het faillissement het beleid van de onderneming (mede) hebben bepaald, verplicht zijn om informatie te verschaffen en medewerking te verlenen.

Wordt niet voldaan aan de inlichtingenplichten dan is dat strafbaar. Onder omstandigheden kan een gevangenisstraf van een jaar of een goedboete worden opgelegd. Als een gefailleerde en/of een bestuurder de administratie niet afgeeft, dan kan zelf een gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief