Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving inzake faillissementsfraude

Dinsdag 16 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet versterking curator” in werking. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving krijgt de curator er een vaste taak bij: Hij wordt wettelijk verplicht om in faillissementen te bezien of sprake is van eventuele onregelmatigheden. In voorkomende gevallen moet de curator de rechter-commissaris informeren en zonodig een melding of aangifte doen bij de bevoegde instanties.

De Wet versterking curator is onderdeel van een groter wetgevingsprogramma voor de herijking van het faillissementsrecht. Daarmee wordt beoogd faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden.

In de praktijk was onderzoek naar onregelmatigheden al onderdeel van het faillissement, maar nu wordt de curator daartoe wettelijk verplicht. Om zijn nieuwe vaste taak goed te kunnen uitoefenen versterkt de wet de informatiepositie van de curator. Zo moet de gefailleerde niet alleen op verzoek van de curator inlichtingen verstrekken (dat was reeds wettelijk geregeld), maar ook op eigen initiatief informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn. Verder moet de curator worden geïnformeerd over het bestaan van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en banktegoeden en alle medewerking moet worden verleend om de curator daarover de beschikking te geven.

Ook wij als accountants- en advieskantoor kunnen met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Iedereen die (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) administratie van de gefailleerde onder zich heeft is namelijk verplicht deze ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen. Verder is nieuw dat ook oud-bestuurders, althans degenen die drie jaar voorafgaand aan het faillissement het beleid van de onderneming (mede) hebben bepaald, verplicht zijn om informatie te verschaffen en medewerking te verlenen.

Wordt niet voldaan aan de inlichtingenplichten dan is dat strafbaar. Onder omstandigheden kan een gevangenisstraf van een jaar of een goedboete worden opgelegd. Als een gefailleerde en/of een bestuurder de administratie niet afgeeft, dan kan zelf een gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief