Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving tandarts-zzp’ers op komst

Woensdag 20 februari 2019

Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende mondzorgprofessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewerkers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. 

De KNMT is bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel en zet zich daarom in de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten op dit punt te behartigen.

Tandartsen zonder zelfstandige praktijk vervullen smeeroliefunctie
In de zorg zijn zelfstandige professionals, zoals tandartsen zonder zelfstandige praktijk, belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Op dit moment weten we niet hoe de nieuwe wet er precies uit komt te zien. Wel vrezen we dat de nieuwe wet op bepaalde vlakken lastig uitvoerbaar en soms in strijd met specifieke zorgwetgeving zal zijn.

Aanwijzingen van gezag
Op grond van de nieuwe wet zullen waarschijnlijk criteria worden geformuleerd waaraan getoetst wordt of een opdracht binnen of buiten loondienst (dienstbetrekking) wordt uitgevoerd. Ook binnen de huidige wettelijke regeling spelen deze criteria al een belangrijke rol, maar nog nergens is concreet in wet- of regelgeving vastgelegd wanneer er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Inmiddels is voor één van de criteria, het gezagscriterium, de uitleg van de huidige wettelijke regeling opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Er zijn aanwijzingen geformuleerd die wijzen op gezag. We vrezen dat bepaalde zaken uit dat handboek in de uiteindelijke wet terechtkomen. Dat zou in strijd zijn met het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om de volgende aanwijzingen van gezag.

1. Duur van de opdracht
Voor de continuïteit van zorg is het van belang dat de duur van de opdracht flexibel blijft. Waarneming langer dan een jaar is in de zorg namelijk  vrij gebruikelijk. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of studie. In de eerste voorstellen lezen we dat het plan bestaat om deze termijn tot een jaar te beperken. Bovendien moet de duur van tevoren worden bepaald, iets wat juist gezien de onvoorspelbare aard van de zorgvraag de continuïteit van zorg in de weg staat. 

2. Vergelijkbare werkzaamheden
Tandarts(-specialisten) die als zzp’er werken, beoefenen meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Dit levert een negatief punt in de beoordeling op als dit als criterium wordt opgenomen, omdat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden.

3. Aansturen van medewerkers
Als het aansturen van een tandartsassistente door een tandarts(specialist) een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, dan staat dit op gespannen voet met de Wet BIG. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief