Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving tandarts-zzp’ers op komst

Woensdag 20 februari 2019

Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende mondzorgprofessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewerkers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. 

De KNMT is bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel en zet zich daarom in de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten op dit punt te behartigen.

Tandartsen zonder zelfstandige praktijk vervullen smeeroliefunctie
In de zorg zijn zelfstandige professionals, zoals tandartsen zonder zelfstandige praktijk, belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Op dit moment weten we niet hoe de nieuwe wet er precies uit komt te zien. Wel vrezen we dat de nieuwe wet op bepaalde vlakken lastig uitvoerbaar en soms in strijd met specifieke zorgwetgeving zal zijn.

Aanwijzingen van gezag
Op grond van de nieuwe wet zullen waarschijnlijk criteria worden geformuleerd waaraan getoetst wordt of een opdracht binnen of buiten loondienst (dienstbetrekking) wordt uitgevoerd. Ook binnen de huidige wettelijke regeling spelen deze criteria al een belangrijke rol, maar nog nergens is concreet in wet- of regelgeving vastgelegd wanneer er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Inmiddels is voor één van de criteria, het gezagscriterium, de uitleg van de huidige wettelijke regeling opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Er zijn aanwijzingen geformuleerd die wijzen op gezag. We vrezen dat bepaalde zaken uit dat handboek in de uiteindelijke wet terechtkomen. Dat zou in strijd zijn met het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om de volgende aanwijzingen van gezag.

1. Duur van de opdracht
Voor de continuïteit van zorg is het van belang dat de duur van de opdracht flexibel blijft. Waarneming langer dan een jaar is in de zorg namelijk  vrij gebruikelijk. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of studie. In de eerste voorstellen lezen we dat het plan bestaat om deze termijn tot een jaar te beperken. Bovendien moet de duur van tevoren worden bepaald, iets wat juist gezien de onvoorspelbare aard van de zorgvraag de continuïteit van zorg in de weg staat. 

2. Vergelijkbare werkzaamheden
Tandarts(-specialisten) die als zzp’er werken, beoefenen meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Dit levert een negatief punt in de beoordeling op als dit als criterium wordt opgenomen, omdat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden.

3. Aansturen van medewerkers
Als het aansturen van een tandartsassistente door een tandarts(specialist) een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, dan staat dit op gespannen voet met de Wet BIG. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief