Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving tandarts-zzp’ers op komst

Woensdag 20 februari 2019

Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende mondzorgprofessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewerkers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. 

De KNMT is bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel en zet zich daarom in de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten op dit punt te behartigen.

Tandartsen zonder zelfstandige praktijk vervullen smeeroliefunctie
In de zorg zijn zelfstandige professionals, zoals tandartsen zonder zelfstandige praktijk, belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Op dit moment weten we niet hoe de nieuwe wet er precies uit komt te zien. Wel vrezen we dat de nieuwe wet op bepaalde vlakken lastig uitvoerbaar en soms in strijd met specifieke zorgwetgeving zal zijn.

Aanwijzingen van gezag
Op grond van de nieuwe wet zullen waarschijnlijk criteria worden geformuleerd waaraan getoetst wordt of een opdracht binnen of buiten loondienst (dienstbetrekking) wordt uitgevoerd. Ook binnen de huidige wettelijke regeling spelen deze criteria al een belangrijke rol, maar nog nergens is concreet in wet- of regelgeving vastgelegd wanneer er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Inmiddels is voor één van de criteria, het gezagscriterium, de uitleg van de huidige wettelijke regeling opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Er zijn aanwijzingen geformuleerd die wijzen op gezag. We vrezen dat bepaalde zaken uit dat handboek in de uiteindelijke wet terechtkomen. Dat zou in strijd zijn met het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om de volgende aanwijzingen van gezag.

1. Duur van de opdracht
Voor de continuïteit van zorg is het van belang dat de duur van de opdracht flexibel blijft. Waarneming langer dan een jaar is in de zorg namelijk  vrij gebruikelijk. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of studie. In de eerste voorstellen lezen we dat het plan bestaat om deze termijn tot een jaar te beperken. Bovendien moet de duur van tevoren worden bepaald, iets wat juist gezien de onvoorspelbare aard van de zorgvraag de continuïteit van zorg in de weg staat. 

2. Vergelijkbare werkzaamheden
Tandarts(-specialisten) die als zzp’er werken, beoefenen meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Dit levert een negatief punt in de beoordeling op als dit als criterium wordt opgenomen, omdat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden.

3. Aansturen van medewerkers
Als het aansturen van een tandartsassistente door een tandarts(specialist) een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, dan staat dit op gespannen voet met de Wet BIG. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief