Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

Woensdag 26 oktober 2016

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw. Equivalente maatregelen zijn maatregelen die landbouwers in hun bedrijfsvoering kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd (zie ook artikel ‘Verhoging gebruiksnormen bij equivalente maatregelen’ d.d. 31 maart 2016).

Nederland heeft het voorstel op 9 juli 2016 naar de Europese Commissie gestuurd. Deze commissie heeft een zogenaamde uitvoerig gemotiveerde mening gegeven vanwege zorg over de gevolgen voor de waterkwaliteit en strijdigheid met de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In die situatie is de lidstaat verplicht de goedkeuring van het ontwerp van de technische maatregel met zes maanden uit te stellen. Dat betekent dat de conceptwijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter invoering van de equivalente maatregelen niet voor 9 januari 2017 mogen worden vastgesteld.

De staatssecretaris zegt dat hij zich er voor in zal zetten om de zorg en het bezwaar van de Europese Commissie weg te nemen. Hiervoor vindt nog overleg plaats met de commissie.

De regelgeving kan dus niet in 2016 in werking treden, terwijl sommige akkerbouwers wel rekening hebben gehouden met invoering met terugwerkende kracht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief