Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

Woensdag 26 oktober 2016

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw. Equivalente maatregelen zijn maatregelen die landbouwers in hun bedrijfsvoering kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd (zie ook artikel ‘Verhoging gebruiksnormen bij equivalente maatregelen’ d.d. 31 maart 2016).

Nederland heeft het voorstel op 9 juli 2016 naar de Europese Commissie gestuurd. Deze commissie heeft een zogenaamde uitvoerig gemotiveerde mening gegeven vanwege zorg over de gevolgen voor de waterkwaliteit en strijdigheid met de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In die situatie is de lidstaat verplicht de goedkeuring van het ontwerp van de technische maatregel met zes maanden uit te stellen. Dat betekent dat de conceptwijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter invoering van de equivalente maatregelen niet voor 9 januari 2017 mogen worden vastgesteld.

De staatssecretaris zegt dat hij zich er voor in zal zetten om de zorg en het bezwaar van de Europese Commissie weg te nemen. Hiervoor vindt nog overleg plaats met de commissie.

De regelgeving kan dus niet in 2016 in werking treden, terwijl sommige akkerbouwers wel rekening hebben gehouden met invoering met terugwerkende kracht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief