Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nog steeds geen beslissing van RVO

Vrijdag 28 oktober 2016

Naar verluid wachten nog zo’n 4.500 landbouwers op een beslissing over de uitbetaling van hun betalingsrechten voor het jaar 2015. Sommige landbouwers hebben helemaal nog geen uitbetaling gehad of zijn van mening dat het besluit onjuistheden bevat, waardoor de betaling te laag uitvalt. Anderen hebben vooral belang bij een juiste beoordeling van hun areaal landbouwgrond, die ze niet alleen in 2015 hebben opgegeven, maar ook in 2016. Moeten ze nog delen van percelen terugtrekken op grond van 2015 of hebben ze juist gehandeld?


Om het proces van besluitvorming te versnellen biedt de Wet dwangsom wellicht uitkomst. Een bestuursorgaan moet binnen de wettelijke termijn van zes weken na afloop van de bezwaartermijn (ook zes weken vanaf de beslisdatum) een beslissing op bezwaar nemen. Het bestuursorgaan (in dit geval RVO) heeft eenmalig de mogelijkheid deze termijn met zes weken te verlengen. De theorie is dat RVO dan een besluit moet hebben genomen en zodat de landbouwer weet waar deze aan toe is. De praktijk is een andere.


Om de vaart erin te houden biedt de Wet Dwangsom de mogelijkheid om RVO in gebreke te stellen. Na de ingebrekestelling heeft RVO nog veertien dagen om een beslissing in uw zaak te nemen. Doet RVO dat niet, dan verbeurt RVO een dwangsom en kunt u zonder een besluit naar de rechter. Een beroep op de Wet dwangsom, een zogenaamde ingebrekestelling, is voor RVO vaak voldoende reden om haast te maken.


Naast de dwangsom en de mogelijkheid om direct beroep in te stellen is van belang dat RVO ook direct na afloop gewezen wordt op de gevolgen voor de aanvraag van 2016. Vooral dit laatste kan van belang zijn om het risico van een herhaalde fout (en dus opzet) te voorkomen in 2016.


Een beroep doen op de Wet dwangsom blijft zowel voor RVO als voor de betrokken landbouwer voelen als een verlies. Soms is het niet anders.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nog steeds geen beslissing van RVO

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief