Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nog steeds geen beslissing van RVO

Vrijdag 28 oktober 2016

Naar verluid wachten nog zo’n 4.500 landbouwers op een beslissing over de uitbetaling van hun betalingsrechten voor het jaar 2015. Sommige landbouwers hebben helemaal nog geen uitbetaling gehad of zijn van mening dat het besluit onjuistheden bevat, waardoor de betaling te laag uitvalt. Anderen hebben vooral belang bij een juiste beoordeling van hun areaal landbouwgrond, die ze niet alleen in 2015 hebben opgegeven, maar ook in 2016. Moeten ze nog delen van percelen terugtrekken op grond van 2015 of hebben ze juist gehandeld?


Om het proces van besluitvorming te versnellen biedt de Wet dwangsom wellicht uitkomst. Een bestuursorgaan moet binnen de wettelijke termijn van zes weken na afloop van de bezwaartermijn (ook zes weken vanaf de beslisdatum) een beslissing op bezwaar nemen. Het bestuursorgaan (in dit geval RVO) heeft eenmalig de mogelijkheid deze termijn met zes weken te verlengen. De theorie is dat RVO dan een besluit moet hebben genomen en zodat de landbouwer weet waar deze aan toe is. De praktijk is een andere.


Om de vaart erin te houden biedt de Wet Dwangsom de mogelijkheid om RVO in gebreke te stellen. Na de ingebrekestelling heeft RVO nog veertien dagen om een beslissing in uw zaak te nemen. Doet RVO dat niet, dan verbeurt RVO een dwangsom en kunt u zonder een besluit naar de rechter. Een beroep op de Wet dwangsom, een zogenaamde ingebrekestelling, is voor RVO vaak voldoende reden om haast te maken.


Naast de dwangsom en de mogelijkheid om direct beroep in te stellen is van belang dat RVO ook direct na afloop gewezen wordt op de gevolgen voor de aanvraag van 2016. Vooral dit laatste kan van belang zijn om het risico van een herhaalde fout (en dus opzet) te voorkomen in 2016.


Een beroep doen op de Wet dwangsom blijft zowel voor RVO als voor de betrokken landbouwer voelen als een verlies. Soms is het niet anders.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nog steeds geen beslissing van RVO

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief