Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt

Donderdag 14 januari 2016

De NVWA zal dit jaar in de fruitteelt onderzoek uitvoeren naar het gebruik en het op voorraad hebben in Nederland toegelaten middelen en naar de naleving van de voorschriften voor het gebruikt.


Een dergelijk onderzoek werd ook in 2008 en 2012 uitgevoerd. In 2012 leefde 63% van de bedrijven alle regels na. Daardoor is de fruitteelt één van de prioritaire doelgroepen. 20% van de bedrijven overtraden de regels onbewust (bijvoorbeeld niet goed reinigen van spuitapparatuur na een vorig gebruik) en 17% bewust (bijvoorbeeld gebruik niet toegelaten middelen). De bewuste overtreders zijn beboet.


De staatssecretaris van Economische Zaken is niet van plan aanvullende maatregelen af te kondigen voor de fruitteelt, omdat er al voldoende verplichtingen zijn om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Bovendien vindt er constructief overleg plaats met de sector over het uitvoeren van driftbeperkende maatregelen.


Het onjuist of verboden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kan ook leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de uit te betalen bedrijfstoeslag of andere GLB-subsidies.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief