Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


NVWA controleert stalklimaat varkens

Donderdag 11 januari 2018

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen.


De NVWA-inspecteurs maken bij de controle gebruik van vijf kenmerken die een indicatie geven of het stalklimaat schadelijk is of niet. Dit zijn:  • concentraties koolstofdioxide en ammoniak in de lucht;

  • mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen;

  • mate van oorbijten;

  • mate van staartbijten;

  • mate van bevuiling van de dieren.Als bij inspectie blijkt dat het stalklimaat niet in orde is, moet de varkenshouder maatregelen nemen en kan de NVWA bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Ook kunnen de bevindingen van de NVWA leiden tot een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: NVWA controleert stalklimaat varkens

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief