Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


NVWA controleert stalklimaat varkens

Donderdag 11 januari 2018

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen.


De NVWA-inspecteurs maken bij de controle gebruik van vijf kenmerken die een indicatie geven of het stalklimaat schadelijk is of niet. Dit zijn:  • concentraties koolstofdioxide en ammoniak in de lucht;

  • mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen;

  • mate van oorbijten;

  • mate van staartbijten;

  • mate van bevuiling van de dieren.Als bij inspectie blijkt dat het stalklimaat niet in orde is, moet de varkenshouder maatregelen nemen en kan de NVWA bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Ook kunnen de bevindingen van de NVWA leiden tot een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: NVWA controleert stalklimaat varkens

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief