Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


OESO vindt dat aan ZZP’ers teveel belastingvoordeeltjes hangen

Donderdag 12 juli 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een denktank en adviesorgaan van 35 samenwerkende Westerse landen. In haar rapport over de ontwikkelingen van de Nederlandse Economie spreekt zij een zorg uit over de aanzienlijke fiscale prikkels die gekoppeld zijn aan ZZP’ers. Zij stellen dat dit niet bevorderlijk is voor echt ondernemerschap en het zorgt voor een onterechte belastingongelijkheid ten opzichte van werknemers in loondienst. Vooral de laagbetaalde ZZP’er is een punt van zorg aldus de OESO. Zij betalen niet mee aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en staan daardoor bloot aan grotere financiële risico’s bij ziekte. Minister Koolmees heeft kenbaar gemaakt om maatregelen te treffen voor meer bescherming aan de laagstbetaalde ZZP’ers, echter nieuwe wetgeving daarvoor blijft voorlopig uit.

FNV maakt zich ook zorgen over de ‘loonontwikkeling’ van ZZP’ers. Dankzij de zelfstandigenaftrek kunnen lagere tarieven doorberekend worden aan opdrachtgevers. Degene die dus echt profiteert is de opdrachtgever van ZZP’ers, aldus de vakbond.

OESO is wel van mening dat in ruil voor fiscale voordeeltjes wel meer financiële bescherming geboden dient te worden.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief