Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


OESO vindt dat aan ZZP’ers teveel belastingvoordeeltjes hangen

Donderdag 12 juli 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een denktank en adviesorgaan van 35 samenwerkende Westerse landen. In haar rapport over de ontwikkelingen van de Nederlandse Economie spreekt zij een zorg uit over de aanzienlijke fiscale prikkels die gekoppeld zijn aan ZZP’ers. Zij stellen dat dit niet bevorderlijk is voor echt ondernemerschap en het zorgt voor een onterechte belastingongelijkheid ten opzichte van werknemers in loondienst. Vooral de laagbetaalde ZZP’er is een punt van zorg aldus de OESO. Zij betalen niet mee aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en staan daardoor bloot aan grotere financiële risico’s bij ziekte. Minister Koolmees heeft kenbaar gemaakt om maatregelen te treffen voor meer bescherming aan de laagstbetaalde ZZP’ers, echter nieuwe wetgeving daarvoor blijft voorlopig uit.

FNV maakt zich ook zorgen over de ‘loonontwikkeling’ van ZZP’ers. Dankzij de zelfstandigenaftrek kunnen lagere tarieven doorberekend worden aan opdrachtgevers. Degene die dus echt profiteert is de opdrachtgever van ZZP’ers, aldus de vakbond.

OESO is wel van mening dat in ruil voor fiscale voordeeltjes wel meer financiële bescherming geboden dient te worden.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief