Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


OESO vindt dat aan ZZP’ers teveel belastingvoordeeltjes hangen

Donderdag 12 juli 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een denktank en adviesorgaan van 35 samenwerkende Westerse landen. In haar rapport over de ontwikkelingen van de Nederlandse Economie spreekt zij een zorg uit over de aanzienlijke fiscale prikkels die gekoppeld zijn aan ZZP’ers. Zij stellen dat dit niet bevorderlijk is voor echt ondernemerschap en het zorgt voor een onterechte belastingongelijkheid ten opzichte van werknemers in loondienst. Vooral de laagbetaalde ZZP’er is een punt van zorg aldus de OESO. Zij betalen niet mee aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en staan daardoor bloot aan grotere financiële risico’s bij ziekte. Minister Koolmees heeft kenbaar gemaakt om maatregelen te treffen voor meer bescherming aan de laagstbetaalde ZZP’ers, echter nieuwe wetgeving daarvoor blijft voorlopig uit.

FNV maakt zich ook zorgen over de ‘loonontwikkeling’ van ZZP’ers. Dankzij de zelfstandigenaftrek kunnen lagere tarieven doorberekend worden aan opdrachtgevers. Degene die dus echt profiteert is de opdrachtgever van ZZP’ers, aldus de vakbond.

OESO is wel van mening dat in ruil voor fiscale voordeeltjes wel meer financiële bescherming geboden dient te worden.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief