Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzet groeit, winst ook, maar langzamer

Woensdag 12 juli 2017

Het MKB heeft in 2016 wederom een omzetgroei laten zien. Gemiddeld steeg de omzet met 7,4 procent, tegen 5,1 in 2015. Vooral de bouw en zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de industrie enigszins achterbleef. De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. Deze stagneert al drie jaar op rij.

De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie van de winst zijn de almaar stijgende personeelskosten. Gemiddeld stegen de personeelskosten met maar liefst 6%. Daarmee stijgen die kosten ook vele malen sterker dan voorgaande jaren.

Financieel gezien heeft het MKB een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Daarnaast zijn MKB-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. Daartoe werden nieuwe paden bewandeld. Waar banken voorheen 100% van een financiering voor hun rekening namen is dat heden ten dage volledig anders. Banken zijn nog slechts bereid een deel van een investering te financieren. Er moet dus naar andere kanalen gezocht worden. Die kanalen worden inmiddels ook gevonden.

De omzetontwikkeling was in 2016 positief in alle regio's. Echter de mooiste resultaten werden in de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland geboekt; namelijk een omzetgroei van 11,5%. De winstcijfers waren eveneens het beste in de zuidelijke regio met 28,7%. Verder stegen de personeelskosten gemiddeld het hardst in de noordelijke en zuidelijke provincies met ruim 11%, versus 6% gemiddeld.

De stijgende lijn van de omzet zet zich door in 2017, zoals we nu kunnen constateren. Het lijkt er ook op dat de winst de lijn omhoog ook definitief heeft ingezet.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief