Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzet groeit, winst ook, maar langzamer

Woensdag 12 juli 2017

Het MKB heeft in 2016 wederom een omzetgroei laten zien. Gemiddeld steeg de omzet met 7,4 procent, tegen 5,1 in 2015. Vooral de bouw en zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de industrie enigszins achterbleef. De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. Deze stagneert al drie jaar op rij.

De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie van de winst zijn de almaar stijgende personeelskosten. Gemiddeld stegen de personeelskosten met maar liefst 6%. Daarmee stijgen die kosten ook vele malen sterker dan voorgaande jaren.

Financieel gezien heeft het MKB een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Daarnaast zijn MKB-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. Daartoe werden nieuwe paden bewandeld. Waar banken voorheen 100% van een financiering voor hun rekening namen is dat heden ten dage volledig anders. Banken zijn nog slechts bereid een deel van een investering te financieren. Er moet dus naar andere kanalen gezocht worden. Die kanalen worden inmiddels ook gevonden.

De omzetontwikkeling was in 2016 positief in alle regio's. Echter de mooiste resultaten werden in de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland geboekt; namelijk een omzetgroei van 11,5%. De winstcijfers waren eveneens het beste in de zuidelijke regio met 28,7%. Verder stegen de personeelskosten gemiddeld het hardst in de noordelijke en zuidelijke provincies met ruim 11%, versus 6% gemiddeld.

De stijgende lijn van de omzet zet zich door in 2017, zoals we nu kunnen constateren. Het lijkt er ook op dat de winst de lijn omhoog ook definitief heeft ingezet.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief