Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzet groeit, winst ook, maar langzamer

Woensdag 12 juli 2017

Het MKB heeft in 2016 wederom een omzetgroei laten zien. Gemiddeld steeg de omzet met 7,4 procent, tegen 5,1 in 2015. Vooral de bouw en zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de industrie enigszins achterbleef. De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. Deze stagneert al drie jaar op rij.

De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie van de winst zijn de almaar stijgende personeelskosten. Gemiddeld stegen de personeelskosten met maar liefst 6%. Daarmee stijgen die kosten ook vele malen sterker dan voorgaande jaren.

Financieel gezien heeft het MKB een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Daarnaast zijn MKB-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. Daartoe werden nieuwe paden bewandeld. Waar banken voorheen 100% van een financiering voor hun rekening namen is dat heden ten dage volledig anders. Banken zijn nog slechts bereid een deel van een investering te financieren. Er moet dus naar andere kanalen gezocht worden. Die kanalen worden inmiddels ook gevonden.

De omzetontwikkeling was in 2016 positief in alle regio's. Echter de mooiste resultaten werden in de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland geboekt; namelijk een omzetgroei van 11,5%. De winstcijfers waren eveneens het beste in de zuidelijke regio met 28,7%. Verder stegen de personeelskosten gemiddeld het hardst in de noordelijke en zuidelijke provincies met ruim 11%, versus 6% gemiddeld.

De stijgende lijn van de omzet zet zich door in 2017, zoals we nu kunnen constateren. Het lijkt er ook op dat de winst de lijn omhoog ook definitief heeft ingezet.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief