Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzetting prestatiebeurs in lening en uw aangifte

Woensdag 17 april 2019

Is het afgelopen jaar uw prestatiebeurs omgezet in een lening, omdat uw diplomatermijn van 10 jaar verstreken is en u uw diploma nog niet heeft behaald, dan is dit mogelijk goed nieuws voor uw belastingaangifte.

Voor de terugbetaling die betrekking heeft op de studiejaren van 2014/2015 en eerder kunt u namelijk mogelijk alsnog studiekosten in aftrek brengen. Hierbij geldt de terug te betalen studielening (over deze jaren) als maximaal aftrekbaar bedrag. Tevens dient bij de bepaling van het aftrekbaar bedrag rekening gehouden te worden met de standaard vastgestelde bedragen voor studiekosten. De hoogte van deze bedragen is onder andere afhankelijk van de vraag of u een mbo, of hbo-wo opleiding heeft gevolgd.

De vaststelling van het af te trekken bedrag vergt wat rekenwerk, maar kan tot flinke aftrekbare bedragen oplopen. Zeker wanneer u het afgelopen jaar inkomsten genoten heeft uit dienstverband kan de omzetting van de lening onmiddellijk tot een behoorlijke teruggaaf leiden.

Is uw prestatiebeurs, of die van uw kinderen, omgezet in een lening wegens het niet (tijdig) behalen van het diploma neem dan contact op met een van onze adviseurs, zodat wij de aftrekmogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen. Tevens kunt u contact met ons opnemen als de omzetting van de prestatiebeurs in een lening reeds enkele jaren geleden plaats heeft gevonden en u deze kosten niet in aanmerking heeft genomen. Wij kunnen voor u beoordelen of er nog mogelijkheden zijn om uw kosten alsnog in aftrek te brengen.                                                                                                                                                                                                 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief