Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzetting prestatiebeurs in lening en uw aangifte

Woensdag 17 april 2019

Is het afgelopen jaar uw prestatiebeurs omgezet in een lening, omdat uw diplomatermijn van 10 jaar verstreken is en u uw diploma nog niet heeft behaald, dan is dit mogelijk goed nieuws voor uw belastingaangifte.

Voor de terugbetaling die betrekking heeft op de studiejaren van 2014/2015 en eerder kunt u namelijk mogelijk alsnog studiekosten in aftrek brengen. Hierbij geldt de terug te betalen studielening (over deze jaren) als maximaal aftrekbaar bedrag. Tevens dient bij de bepaling van het aftrekbaar bedrag rekening gehouden te worden met de standaard vastgestelde bedragen voor studiekosten. De hoogte van deze bedragen is onder andere afhankelijk van de vraag of u een mbo, of hbo-wo opleiding heeft gevolgd.

De vaststelling van het af te trekken bedrag vergt wat rekenwerk, maar kan tot flinke aftrekbare bedragen oplopen. Zeker wanneer u het afgelopen jaar inkomsten genoten heeft uit dienstverband kan de omzetting van de lening onmiddellijk tot een behoorlijke teruggaaf leiden.

Is uw prestatiebeurs, of die van uw kinderen, omgezet in een lening wegens het niet (tijdig) behalen van het diploma neem dan contact op met een van onze adviseurs, zodat wij de aftrekmogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen. Tevens kunt u contact met ons opnemen als de omzetting van de prestatiebeurs in een lening reeds enkele jaren geleden plaats heeft gevonden en u deze kosten niet in aanmerking heeft genomen. Wij kunnen voor u beoordelen of er nog mogelijkheden zijn om uw kosten alsnog in aftrek te brengen.                                                                                                                                                                                                 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief