Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Omzetting prestatiebeurs in lening en uw aangifte

Woensdag 17 april 2019

Is het afgelopen jaar uw prestatiebeurs omgezet in een lening, omdat uw diplomatermijn van 10 jaar verstreken is en u uw diploma nog niet heeft behaald, dan is dit mogelijk goed nieuws voor uw belastingaangifte.

Voor de terugbetaling die betrekking heeft op de studiejaren van 2014/2015 en eerder kunt u namelijk mogelijk alsnog studiekosten in aftrek brengen. Hierbij geldt de terug te betalen studielening (over deze jaren) als maximaal aftrekbaar bedrag. Tevens dient bij de bepaling van het aftrekbaar bedrag rekening gehouden te worden met de standaard vastgestelde bedragen voor studiekosten. De hoogte van deze bedragen is onder andere afhankelijk van de vraag of u een mbo, of hbo-wo opleiding heeft gevolgd.

De vaststelling van het af te trekken bedrag vergt wat rekenwerk, maar kan tot flinke aftrekbare bedragen oplopen. Zeker wanneer u het afgelopen jaar inkomsten genoten heeft uit dienstverband kan de omzetting van de lening onmiddellijk tot een behoorlijke teruggaaf leiden.

Is uw prestatiebeurs, of die van uw kinderen, omgezet in een lening wegens het niet (tijdig) behalen van het diploma neem dan contact op met een van onze adviseurs, zodat wij de aftrekmogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen. Tevens kunt u contact met ons opnemen als de omzetting van de prestatiebeurs in een lening reeds enkele jaren geleden plaats heeft gevonden en u deze kosten niet in aanmerking heeft genomen. Wij kunnen voor u beoordelen of er nog mogelijkheden zijn om uw kosten alsnog in aftrek te brengen.                                                                                                                                                                                                 

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief