Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

Donderdag 22 december 2016

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit systeem is niet in alle gevallen een houdbaar systeem gebleken. Daarom wordt gefaseerd een systeem van onafhankelijke bemonstering ingevoerd, te beginnen met de dikke fractie.

Vanaf 1 oktober 2017 moet de nieuwe wijze van bemonstering worden toegepast bij afvoer van dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding. Deze mest wordt verantwoord onder de mestcodes 43 (koek na mestscheiding van varkensmest) en 13 (koek na mestscheiding van rundveemest). Ook vaste mest waarin deze mestsoort(en) in zit(ten), valt onder het nieuwe bemonsteringssysteem.

In het nieuwe systeem blijft het uitgangspunt dat er een bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder voorwaarden is een partijbemonstering mogelijk. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag wordt afgevoerd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief