Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Donderdag 31 augustus 2017

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog handmatig bemonsterd worden door de vervoerder. Vanaf 1 oktober 2017 moet de dikke fractie na mestscheiding (mestcodes 13 en 43) echter bemonsterd worden door een onafhankelijke monsternemer.

In het nieuwe systeem is het uitgangspunt dat de bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder bepaalde voorwaarden is partijbemonstering toegestaan. Het moet dan gaan om een partij mest, die in één dag wordt afgevoerd. Na bemonstering mag de partij niet meer van samenstelling wijzigen of verplaatst worden. Onder een partij wordt verstaan een afgebakende hoeveelheid vaste mest van maximaal 200 m3. Indien de partij groter is dan 200 m3, zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden.

Bij het bemonsteren van een partij vaste mest volgens de definitie van een partij is het niet toegestaan dat er nog andere hoeveelheden aanwezig zijn op de bedrijfslocatie of die partijen nu wel of niet aan de definitie voldoen. Wanneer op een bedrijfslocatie meerdere hopen mest aanwezig zijn, is partijbemonstering niet mogelijk, ook al is er maar één hoop die voldoet aan de definitie van partij. In dat geval zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden. Ook de monsternemende instantie zal hierop letten.

In de praktijk komt de regeling erop neer dat partijbemonstering in veel gevallen niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van meerdere hopen vaste mest.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief