Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Donderdag 31 augustus 2017

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog handmatig bemonsterd worden door de vervoerder. Vanaf 1 oktober 2017 moet de dikke fractie na mestscheiding (mestcodes 13 en 43) echter bemonsterd worden door een onafhankelijke monsternemer.

In het nieuwe systeem is het uitgangspunt dat de bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder bepaalde voorwaarden is partijbemonstering toegestaan. Het moet dan gaan om een partij mest, die in één dag wordt afgevoerd. Na bemonstering mag de partij niet meer van samenstelling wijzigen of verplaatst worden. Onder een partij wordt verstaan een afgebakende hoeveelheid vaste mest van maximaal 200 m3. Indien de partij groter is dan 200 m3, zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden.

Bij het bemonsteren van een partij vaste mest volgens de definitie van een partij is het niet toegestaan dat er nog andere hoeveelheden aanwezig zijn op de bedrijfslocatie of die partijen nu wel of niet aan de definitie voldoen. Wanneer op een bedrijfslocatie meerdere hopen mest aanwezig zijn, is partijbemonstering niet mogelijk, ook al is er maar één hoop die voldoet aan de definitie van partij. In dat geval zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden. Ook de monsternemende instantie zal hierop letten.

In de praktijk komt de regeling erop neer dat partijbemonstering in veel gevallen niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van meerdere hopen vaste mest.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief