Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

Dinsdag 02 augustus 2016

Onlangs is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter consultatie gelegd, welke per 1 januari 2017 moet ingaan. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een systeem voor onafhankelijke bemonstering voor vaste mest en het vervallen van de uitzondering op de AGR/GPS-verplichting bij de export van vaste mest. Hiermee wil men de kans op fraude bij de afvoer van mest beperken.

Gefaseerde invoering nieuwe bemonsteringssystematiek
Het nieuwe systeem van onafhankelijke bemonstering wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding (mestcodes 13 en 43). Ook vaste mest waar deze mestsoorten in zitten, moet voortaan op deze wijze worden bemonsterd. Andere vaste mestsoorten zullen tijdelijk nog bemonsterd mogen worden door de vervoerder.

Partijbemonstering
Uitgangspunt blijft dat de bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk een partijbemonstering toe te passen. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag afgevoerd moet worden. De dag van afvoer moet door de mestleverancier bekend gemaakt worden aan de monsternemende organisatie. Deze plant vervolgens in wanneer het monster genomen wordt. De datum van bemonsteren en de datum van afvoer geeft de monsternemende organisatie door aan de minister (lees: RVO), zodat er een fysieke controle tijdens of na de bemonstering kan plaatsvinden. De dag van afvoer is uiterlijk drie werkdagen na de bemonstering, waarbij de dag van bemonsteren ook meetelt als werkdag. Partijbemonstering is mogelijk als er één partij vaste mest op de bedrijfslocatie aanwezig is. Indien meerdere partijen vaste mest aanwezig zijn, is alleen vrachtbemonstering mogelijk.

Vervallen uitzondering export
Vanaf 2006 gold een uitzondering op de AGR/GPS-verplichting voor de export van gehygiëniseerde vaste mest. Vanaf 1 januari 2017 wordt het gebruik van AGR/GPS verplicht.

Consultatie
De wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ligt tot en met 10 september ter consultatie. Gedurende deze periode heeft men de mogelijkheid op de voorgestelde wijziging te reageren.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief