Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

Dinsdag 02 augustus 2016

Onlangs is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter consultatie gelegd, welke per 1 januari 2017 moet ingaan. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een systeem voor onafhankelijke bemonstering voor vaste mest en het vervallen van de uitzondering op de AGR/GPS-verplichting bij de export van vaste mest. Hiermee wil men de kans op fraude bij de afvoer van mest beperken.

Gefaseerde invoering nieuwe bemonsteringssystematiek
Het nieuwe systeem van onafhankelijke bemonstering wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding (mestcodes 13 en 43). Ook vaste mest waar deze mestsoorten in zitten, moet voortaan op deze wijze worden bemonsterd. Andere vaste mestsoorten zullen tijdelijk nog bemonsterd mogen worden door de vervoerder.

Partijbemonstering
Uitgangspunt blijft dat de bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk een partijbemonstering toe te passen. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag afgevoerd moet worden. De dag van afvoer moet door de mestleverancier bekend gemaakt worden aan de monsternemende organisatie. Deze plant vervolgens in wanneer het monster genomen wordt. De datum van bemonsteren en de datum van afvoer geeft de monsternemende organisatie door aan de minister (lees: RVO), zodat er een fysieke controle tijdens of na de bemonstering kan plaatsvinden. De dag van afvoer is uiterlijk drie werkdagen na de bemonstering, waarbij de dag van bemonsteren ook meetelt als werkdag. Partijbemonstering is mogelijk als er één partij vaste mest op de bedrijfslocatie aanwezig is. Indien meerdere partijen vaste mest aanwezig zijn, is alleen vrachtbemonstering mogelijk.

Vervallen uitzondering export
Vanaf 2006 gold een uitzondering op de AGR/GPS-verplichting voor de export van gehygiëniseerde vaste mest. Vanaf 1 januari 2017 wordt het gebruik van AGR/GPS verplicht.

Consultatie
De wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ligt tot en met 10 september ter consultatie. Gedurende deze periode heeft men de mogelijkheid op de voorgestelde wijziging te reageren.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief