Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ondernemers nauwelijks bezig met pensioen

Woensdag 15 november 2017

Grofweg een 40% van alle ondernemers heeft wel eens zorgen over het pensioen. De meesten gaan ervan uit dat het allemaal wel goed zal komen bij een bedrijfsverkoop. Vooral de ondernemers onder 45 jaar zijn nauwelijks bezig met hun pensioen. Als excuus wordt aangedragen dat alle aandacht vooral nodig is om het bedrijf draaiende te houden.

Het blijkt dan ook dat het kennisniveau over pensioenen behoorlijk laag is. Nog opvallender zijn de bronnen die geraadpleegd worden. Aanbevelingen van kennissen en vrienden hebben de meeste impact. Daarna is het informatie die op websites te vinden is van pensioenaanbieders en daarna komt Google. Mond tot mond reclame lijkt het meest invloedrijk, terwijl traditionele media als TV, Radio en Print juist meer ondersteunend zijn.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief