Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ondernemers onterecht bang voor de Cloud

Woensdag 17 juni 2015

Hoewel 1 op 3 internetters volop gebruik maken van clouddiensten, bijvoorbeeld voor opslag, zijn MKB ondernemers een stuk voorzichtiger. Jammer, want de angst voor privacy en veiligheid is ongegrond. Aanbieders van clouddiensten hebben hun servers doorgaans beter beveiligd dan een willekeurige ondernemer die ‘eigen’ software op een eigen computer heeft staan. Daarnaast is het zo dat de kosten veel lager zijn dan de investeringen die gemoeid zijn met het in eigen beheer opzetten van allerlei IT-diensten. Laat staan de kosten die nodig zijn om de computers en servers ‘up and running’ te houden. Software leverancier Exact en KPN hebben dankzij een onderzoek geconcludeerd dat ondernemers die volop gebruik maken van clouddiensten, doorgaans sneller groeien dan diegenen die aarzelend zijn met de inzet van clouddiensten.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief