Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ondernemers positief over de toekomst. Vooral jonge ondernemers verwachten sterke groei.

Woensdag 16 november 2016

Jaarlijks wordt getoetst hoe ondernemers denken over de toekomst. Een meting die vooral het sentiment aangeeft. Het is dan ook goed te zien dat het ondernemerssentiment onverminderd positief is. Driekwart van alle ondernemers verwacht de komende jaren te groeien, terwijl niet meer dan 3% van de ondervraagde ondernemers een daling verwacht.

Hoe jonger de ondernemer, hoe positiever de groeiverwachting. Uit het onderzoek blijkt dat het vooral jongere ondernemers zijn (onder 40 jaar) die een sterke groeiverwachting hebben. Van de ondernemers boven vijftig jaar denkt bijna 10% te krimpen, 3 keer zoveel dan het gemiddelde.

Uitvoering wordt gezien als grootste struikelblok. Bijna 30% van de ondernemers denkt dat uitvoering, capaciteit en middelen de grootste uitdaging zijn om groei te realiseren. Personeel, concurrentie en financiering worden veel minder als groot struikelblok gezien. Opvallend is dat van de vrouwelijke ondernemers slechts 20% denkt dat ‘de uitvoering’ de grootste uitdaging vormt.

Wel tevreden over strategie, minder over marketing. Wanneer de ondernemers wordt gevraagd naar een cijfer voor hun eigen presteren, blijkt dat men vooral tevreden is over de strategie. Dit onderwerp scoort het hoogst met een gemiddeld cijfer van 7,4. Het minst tevreden is men over marketing, dat een gemiddeld cijfer scoort van 6,7.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief