Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ondernemerssessie december 2017 Nieuw huwelijksvermogensrecht

Vrijdag 22 december 2017

Ieder jaar hoort u het wel eens van vrienden, kennissen, familieleden: een echtpaar gaat scheiden. Dit is al vervelend genoeg natuurlijk, maar zeker als er ruzie ontstaat met betrekking tot de verdeling. Als er vooraf goed over nagedacht is (ja, dit is zeker niet het meest romantische onderdeel van trouwen) is het leed bij echtscheiding vaak te overzien. Maar wat leg je nu onderling vast, hoe leg je dit vast en wat dien je tussendoor allemaal bij te houden? Op deze vragen hebben OOvB in samenwerking met Boskamp & Willems Advocaten te Eindhoven een ondernemerssessie gehouden in Nistelrode op woensdag 13 december 2017. Met een mooie club (potentiële) cliënten van beide sprekers werd de avond afgetrapt met een korte introductie van advocaat Geertje de Jong en belastingadviseur Cor van den Broek.

Allereerst werd ingezoomd op de juridische gevolgen van het ongehuwd samenwonen. Enerzijds met een notarieel samenlevingscontract, anderzijds zonder notarieel samenlevingscontract. Na het juridische kader vertelde Cor de fiscale gevolgen voor inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting alsmede schenk- en erfbelasting. Zoals een relatie zich ook vaak ontwikkelt, stipte Geertje vervolgens aan hoe je een samenlevingscontract kunt omvormen tot een huwelijk. Enerzijds in algehele gemeenschap van goederen dan wel onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Van deze huwelijkse voorwaarden zijn een veelvoud aan mogelijkheden, allemaal notarieel op te stellen, met de wensen van het aankomende echtpaar. In veel oude huwelijkse voorwaarden staat een bepaling dat tijdens het huwelijk en/of aan het einde van het huwelijk een verrekening dient plaats te vinden. En mocht deze verrekening wel zijn opgenomen, maar niet worden uitgevoerd, dan hangen hier flinke nadelige consequenties aan vast! En dan wordt een echtscheiding veelal een vechtscheiding. Vanwege het steeds frequenter voorkomen van echtscheidingen wordt er per 1-1-2018 een nieuwe standaard van het huwelijksgoederenregime ingevoerd. Dan is de standaard niet meer een algehele gemeenschap van goederen, maar slechts een beperkte gemeenschap. Kort gezegd komt het er op neer dat alles dat vóór het huwelijk aan een van beiden toekomt, tijdens het huwelijk niet als gezamenlijk vermogen wordt aangemerkt bij het huwelijk. En dat schenkingen en erfenissen standaard buiten de gemeenschap vallen. Omdat deze wetswijziging consequenties heeft op juridisch maar ook op fiscaal gebied hebben OOvB adviseurs en accountants tezamen met Boskamp & Willems advocaten deze presentatie gegeven aan ongehuwd samenwonenden, aankomende echtgenoten en andere belangstellenden.

De organisatie is erg tevreden met de inbreng van alle aanwezigen, met de opkomst en met de inhoud van de presentatie. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0485-452817 (OOvB) of 040-2501414 (Boskamp & Willems Advocaten).

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief