Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ondernemersvertrouwen helemaal terug!

Donderdag 18 mei 2017

Zeer positief is het ondernemersvertrouwen te noemen. Sinds 2008 zijn de metingen niet zo hoog geweest. Het ondernemersvertrouwen in het niet-financiële bedrijfsleven verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5 punten.

De verwachtingen voor de toekomst zijn eveneens positief, aldus de metingen van de daarvoor bestemde instanties zoals het Centraal Bureau voor Statistiek en de Kamer van Koophandel. Het grootste vertrouwen heeft de mediasector. Media en ICT-bedrijven geven een vertrouwen van 23,4 punten af. Een enorme sprong vergeleken met een kwartaal eerder.

Met het groeien van het vertrouwen groeit het personeel automatisch mee. Ruim 16% van de ondernemers verwacht een toename van het personeel. De bouwsector spant de kroon met een verwachte groei van bijna 32%.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief