Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onduidelijkheid over betalingsrechten

Vrijdag 03 juni 2016

Door de late toekenning van betalingsrechten en bezwaren die nog lopen tegen de toekenning of afwijzing van betalingsrechten, weten veel landbouwers niet waar ze aan toe zijn bij de benutting voor 2016. Hierdoor kunnen zich lastige situaties voordoen.


Bijvoorbeeld landbouwers die in 2015 dachten rechten te huren of verhuren maar geen betalingsrechten toegewezen hebben gekregen, weten vaak niet hoe ze in 2016 hun rechten moeten benutten. Nog complexer wordt het als de verhuurder van plan is deze grond met betalingsrechten aan een ander te verhuren.


Ook landbouwers die ten onrechte geen betalingsrechten hebben gekregen en deze in 2016 niet kunnen benutten omdat ze geen actieve landbouwer meer zijn, leiden schade.


In dit soort situaties is het raadzaam om het bezwaar aan te vullen met het verzoek deze rechten alsnog te mogen overdragen of benutten, of om hiervoor een schadevergoeding te vragen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onduidelijkheid over betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief