Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

Maandag 15 februari 2016

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of bij het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.


In november 2015 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is. Volgens ons rechtssysteem mag je namelijk niet tweemaal bestraft worden voor dezelfde feiten. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging.


Onlangs kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter tot een ander oordeel. Volgens dit hof is de GLB-subsidie een rechtstreekse steun waarbij bepaalde voorwaarden moeten worden nageleefd. De korting wordt opgelegd op een eerder of nog toe te kennen subsidie. Dat brengt met zich mee dat de vermogenspositie van de betrokkene als gevolg van het totaal van de toegekende of toe te kennen subsidie en de korting daarop niet verslechtert, maar in het voor de betrokkene slechtste geval gelijk blijft (bij een korting van 100%) en in de andere gevallen slechts in mindere mate verbetert. Een korting kan ook slechts worden toegepast en effect hebben indien en voor zover betrokkene subsidie heeft aangevraagd.


Door deze tegenstrijdige uitspraken is er op dit moment veel onduidelijkheid. Het is aan de Hoge Raad om hierover duidelijkheid te geven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief