Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

Maandag 15 februari 2016

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of bij het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.


In november 2015 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is. Volgens ons rechtssysteem mag je namelijk niet tweemaal bestraft worden voor dezelfde feiten. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging.


Onlangs kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter tot een ander oordeel. Volgens dit hof is de GLB-subsidie een rechtstreekse steun waarbij bepaalde voorwaarden moeten worden nageleefd. De korting wordt opgelegd op een eerder of nog toe te kennen subsidie. Dat brengt met zich mee dat de vermogenspositie van de betrokkene als gevolg van het totaal van de toegekende of toe te kennen subsidie en de korting daarop niet verslechtert, maar in het voor de betrokkene slechtste geval gelijk blijft (bij een korting van 100%) en in de andere gevallen slechts in mindere mate verbetert. Een korting kan ook slechts worden toegepast en effect hebben indien en voor zover betrokkene subsidie heeft aangevraagd.


Door deze tegenstrijdige uitspraken is er op dit moment veel onduidelijkheid. Het is aan de Hoge Raad om hierover duidelijkheid te geven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief