Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R. mogelijk

Woensdag 21 februari 2018

In het kader van het onderzoek naar fraude met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan zijn diverse bedrijven geblokkeerd. De Minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat zolang een bedrijf nog niet is gedeblokkeerd, het zal voorkomen dat op een bedrijf nieuwe kalveren worden geboren en dat deze of andere dieren niet van het bedrijf mogen worden afgevoerd. De meeste bedrijven zullen de nieuwe aanwas gedurende de blokkade wel kunnen accommoderen, maar zij sluit niet uit dat er ook bedrijven zijn waar ruimtegebrek kan ontstaan. Ze wil voorkomen dat het dierenwelzijn ten gevolge van een bedrijfsblokkade in het geding komt. Bedrijven waar dit dreigt te gebeuren, kunnen contact opnemen met de NVWA en vragen om een ontheffing van het verbod op het afvoeren van dieren. Aan een eventuele ontheffing zullen strikte voorwaarden verbonden worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R. mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief