Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontwerpregeling fosfaatbank

Dinsdag 25 september 2018

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra rechten worden verleend in de vorm van een ontheffing. Dit staat in de ontwerpregeling, die de Minister van LNV naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Productieruimte
Voor de bepaling van de grondgebondenheid wordt een nieuwe term geïntroduceerd: productieruimte. Dit is de fosfaatruimte van het bedrijf op 15 mei in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, verminderd met het op 1 september van dat kalenderjaar op het bedrijf rustende fosfaatrecht, verminderd met eerder verleende ontheffingen.

Ontheffing
Een ontheffing (uitgedrukt in kg fosfaat) kan verleend worden aan een landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is. Deze geldt voor een periode van vijf jaar, treedt in werking op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan en is niet overdraagbaar. De ontheffing bedraagt het aantal aangevraagde kilogrammen fosfaat, maar maximaal de positieve productieruimte.

Aanvragen en verdeling
De fosfaatbank zal dit jaar waarschijnlijk in november opengesteld worden. Indien met aanvragen het beschikbare aantal kg fosfaat wordt overschreden, zal er geloot worden. Bij deze loting worden aanvragen van jonge landbouwers en overige landbouwers gewogen in de verhouding 2 staat tot 1.


Voorwaarden na verlening
Gedurende elk van de vijf kalenderjaren waarvoor de ontheffing is verleend:  • mogen geen fosfaatrechten worden verkocht of verhuurd;

  • is de fosfaatruimte verminderd met de op het bedrijf rustende fosfaatrecht en het aantal kg fosfaat waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleend, niet negatief;

  • voldoet een jonge landbouwer aan de voorwaarden voor het zijn van een bedrijfshoofd.Een ontheffing wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien niet aan de voorwaarden b en c of artikel 21b Meststoffenwet (verbod overschrijding fosfaatrechten) wordt voldaan. Bij verkleining van de fosfaatrechten (voorwaarde a) wordt de ontheffing geheel ingetrokken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontwerpregeling fosfaatbank

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief