Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Woensdag 24 oktober 2018

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De eerste PAS-periode loopt tot 30 juni 2021. De Minister van LNV heeft aangegeven dat de ontwikkelingsruimte voor de tweede helft van deze periode (1 juli 2018 t/m 30 juni 2021) vooralsnog niet wordt uitgegeven.

Reden hiervoor is dat uit een tussenevaluatie blijkt dat de beoogde netto-reductie van de ammoniakemissies uit de landbouw nog niet blijkt uit de cijfers over 2016. Voorlopig is er zelfs sprake van een toename die vooral wordt veroorzaakt door de toenmalige groei van de melkveestapel en een stijging van de emissies uit het gebruik van kunstmest. In dat kader wordt het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond ook verboden. Daarnaast zal de komende tijd ook sterker met de sector opgetrokken worden om de afgesproken resultaten van voer- en managementmaatregelen in beeld te brengen en tijdig te bereiken.

Daarnaast lopen er op dit moment nog juridische procedures bij het Europese Hof van Justitie en de Raad van State over de aanvaardbaarheid van de PAS.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

< Terug

Meest recente berichten

Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open

Dinsdag 13 november 2018 (Agrarisch)
Jonge landbouwers kunnen vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat beteken... Lees verder >

Subsidie regeling jonge landbouwers gaat weer open in december (vervolg)

Dinsdag 13 november 2018 (Agrarisch)

Vorige week vrijdag 9 november publiceerden wij de blog van onze collega Gerwin Angenendt. Hij schreef over de subsidie regeling voor jonge landbouwers. Johan Geurts, werkzaam op de vestiging Wanroij... Lees verder >

Inspelen op de verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9%

Dinsdag 13 november 2018 (Ondernemersnieuws)

Per 1 januari 2019 gaat het lage btw tarief naar 9% waardoor producten en diensten zoals voeding, bloemen, de kapper en schoenmaker duurder worden.

Lees verder >

Trends in de groothandel

Dinsdag 13 november 2018 (Ondernemersnieuws)

Door de aantrekkende economie en de digitale ontwikkelingen die daar momenteel parallel aan lopen is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in de groothandel.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief