Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onverwachte voordelen bij een lagere WOZ-waarde

Dinsdag 16 februari 2016

De jaarlijkse WOZ-beschikking zult u binnenkort ontvangen. U weet misschien dat een te hoge WOZ-waarde consequenties heeft voor hoogte van de OZB (Onroerende Zaak Belasting) en heffingen. Voor bedrijfspanden kan het echter ook leiden tot extra te betalen andere belastingen. Hoe zit dat en hoe kunt u dit voorkomen?

Omdat een te hoge WOZ-waarde geld kan kosten worden veel WOZ-beschikkingen aangevochten. Dat dit de moeite waard is blijkt uit onderzoeken. Zo’n 45% op alle WOZ-bezwaren heeft succes en levert gemiddeld 10% waardedaling op. Dit betekent niet alleen besparing op OZB en heffingen, maar het kan ook nog eens leiden tot een fors minder hoge aanslag op de vennootschapsbelasting. Hoe zit dat?

Afschrijven op bedrijfspand gelimiteerd
Er bestaat een aftrekbeperking. Dit is een nadeel van een hoge WOZ-waarde. Dit doet zich voor als hierdoor afschrijven op uw bedrijfspand niet meer mogelijk is.
Heeft u een pand in eigen gebruik? Dan mag u maximaal afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Is deze grens bereikt, dan kunt u dus niet meer afschrijven. Op een pand dat u ter belegging aanhoudt, kunt u slechts afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Stelt u een pand voor 70% of meer ter beschikking aan derden dan geldt deze regel. (Tip, als ‘derde’ wordt niet aangemerkt uw partner of uw minderjarig kind of dat van uw partner. Ook een BV waarin u of een van genoemde personen een aanmerkelijk belang heeft, wordt niet als derde aangemerkt. Dit betekent dat u dan ruimer kunt afschrijven).

Voorbeeld: Pand in eigen gebruik. Aanschafwaarde: € 500.000. Gebruiksduur: 40 jaar. Restwaarde: € 50.000. Boekwaarde begin boekjaar: € 275.000. WOZ-waarde: € 540.000. U kunt maximaal afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, oftewel tot € 270.000. De normale afschrijving is 2,5% x (€ 500.000 -/- € 50.000) = € 11.250 per jaar. Daardoor komt u echter onder het maximum. De afschrijving is beperkt tot € 275.000 -/- € 270.000 = € 5.000.

Aanvechten WOZ-waarde
U kunt proberen de WOZ-waarde aan te vechten en daarmee de afschrijvingslimiet te verhogen. Bij een WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 470.000 is uw afschrijving voor de komende drie jaar zeker gesteld. Bij een tarief van 20% scheelt dit al € 7.000 aan belasting.

Op termijn, bij verkoop van uw gebouw, betaalt u dan echter meer belasting omdat u een hogere boekwinst realiseert. Naarmate deze termijn verder weg ligt, is dit nadeel beperkter omdat de contante waarde van de belastingclaim afneemt. Bovendien kunt u bij verkoop mogelijk gebruikmaken van de herinvesteringsreserve. Het afrekenen van de fiscale claim verschuift dan nog verder naar de toekomst.

Lukt het niet de WOZ-waarde naar beneden aan te passen, dan biedt mogelijk een zogenaamde sale & lease backconstructie uitkomst. Bij deze constructie verkoopt u het pand aan een derde, bijvoorbeeld een vastgoedmaatschappij, en huurt u het weer terug. De huurtermijnen zijn voor u voor 100% aftrekbaar van de winst en komen dan als het ware in de plaats van de afschrijvingstermijnen.

Pas op voor onverwachte neveneffecten van een te hoge WOZ-waarde. Komen hierdoor uw afschrijvingsmogelijkheden in gevaar, dan is het extra de moeite waard de WOZ-waarde aan te vechten. Lukt dit niet, overweeg dan uw bedrijfspand te verkopen en terug te huren.

 

Bron: Tips en Belastingen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief