Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

Woensdag 12 september 2018

In verband met het voertekort als gevolg van de droogte is het dit jaar toegestaan om vanggewassen te oogsten en/of te beweiden. EA-vanggewassen mogen normaal gedurende de verplichte aanhoudperiode van acht weken niet gemaaid, geoogst of beweid worden. Dat is dit jaar wel mogelijk, mits gedurende deze periode voldoende grondbedekking van het vanggewas overblijft.

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet direct aansluitend een toegestaan vanggewas geteeld worden, dat niet voor 1 februari vernietigd mag worden. Bij vroege oogst van de maïs moet het vanggewas dit jaar uiterlijk 17 september ingezaaid worden. Ook bij dit vanggewas is het dit jaar in het kader van de droogtemaatregelen toegestaan om het te gebruiken voor voederwinning of beweiding, mits het gewas daardoor niet afsterft.

Dit jaar is de uitrijdperiode voor mest op bouwland verlengd tot 15 september, mits uiterlijk op 17 september een toegestane groenbemester (of winterkoolzaad) is ingezaaid. Ook deze groenbemester mag worden gebruikt voor voederwinning of beweiding. Op kleigrond geldt dat de groenbemester pas na acht weken mag worden geploegd. Voor zand-, löss- en veengrond is dit pas na 1 december toegestaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief