Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

Donderdag 08 oktober 2015

In de oogstperiode wordt jaarlijks intensief door de politie gecontroleerd op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Zorg dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en het risico op afvallende lading.


Indien er niet voldaan wordt aan de regels, kan een verkeersboete worden opgelegd. Gebeurt er een ongeval waarbij men nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid).


Modder op de weg
In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit betekent niet dat de vervuiler ontheven is van zijn verantwoordelijkheid voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid.


Afvallende lading
Het niet afdekken van losse lading kan leiden tot een boete van € 370. Sinds 2013 geldt echter dat losse lading alleen moet worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading behoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden. Ook de overige omstandigheden zullen in de beoordeling meegenomen moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief