Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de euro’s gaat!

Uitspraak 26 maart 2019 Pachtkamer: toch aandeel verpachters in waarde fosfaatrechten
Heel belangrijk is hoe het Gerechtshof tegen de nieuwe fosfaatrechten aankijkt. In de eerste uitspraak – er zullen zeker nog meerdere volgen – geeft de Pachtkamer van het Gerechtshof aan dat de verpachter toch onder bepaalde omstandigheden aanspraak kan maken op een deel van de waarde van fosfaatrechten. Er komt hoe dan ook hoger beroep in deze zaak. Dit gaat onder andere over de criteria, zoals de omvang van de oppervlakte (meer of minder dan 15 hectare) en ook de toerekening van fosfaatrechten wel of niet en hoeveel aan gebouwen en aan gronden. 

Uitspraak over wel of niet onderverpachting: rechter geeft verpachter gelijk
Een bloemkweker die zo goed als gestopt was, ging een “samenwerking” met de buurman aan. De rechter concludeerde uit de jaarrekening dat de netto omzet in twee jaren precies hetzelfde vaste bedrag was voor de “samenwerking”. Dit was voor de rechtbank voldoende om te stellen dat er geen sprake was van persoonlijke uitoefenen van dagelijkse leiding op de teelt op de gronden. Er werd geen risico gelopen en de opbrengsten van de bloemen kwamen niet aan de pachter toe. Dit kan leiden tot het definitief kwijt zijn van de pachtgrond en betalen van schadevergoeding.

Als pachter moet je dus niet gaan onderverpachten!

Uitspraak rechtbank Den Haag: verpachter vangt bot bij de rechter
In deze uitspraak beschermt de rechter de pachter. De verpachter probeerde de ontbinding van de pachtovereenkomst bij de rechter af te dwingen en aanvraag voor medepachterschap tegen te houden. Een melkveehoudster schakelde over naar melkgeiten en vormde een VOF met haar zoon en schoondochter. De melkveehoudster deed een verzoek om zoon en schoondochter medepachter te laten maken.

Gelukkig beschermde de rechter de pachter omdat de verpachter kon aantonen dat de gronden dringend nodig waren voor zijn eigen levensonderhoud. Bovendien was de gepachte grond dienstbaar voor het houden van melkgeiten. Voor de aanvraag van medepachterschap keurde de rechtbank alleen de eigen zoon toe, omdat de schoondochter geen agrarische ervaring of opleiding had.

Eind goed al goed: gelukkig dat de pachter gewoon beschermd werd door de rechter.

Nieuwe pachtvorm in aantocht?!
Misschien dat het door deze uitspraken kwam, maar Minister Schouten heeft eind maart de contouren van nieuwe pachtvorm geïntroduceerd. Zij wil met name de langdurige pacht en duurzaam bodembeheer stimuleren daarmee. De maximale termijn voor kortdurende liberale pacht wordt geschrapt en pachters en verpachters krijgen meer vrijheid voor het bepalen van de pachtprijs in onderling overleg.

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief