Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de euro’s gaat!

Uitspraak 26 maart 2019 Pachtkamer: toch aandeel verpachters in waarde fosfaatrechten
Heel belangrijk is hoe het Gerechtshof tegen de nieuwe fosfaatrechten aankijkt. In de eerste uitspraak – er zullen zeker nog meerdere volgen – geeft de Pachtkamer van het Gerechtshof aan dat de verpachter toch onder bepaalde omstandigheden aanspraak kan maken op een deel van de waarde van fosfaatrechten. Er komt hoe dan ook hoger beroep in deze zaak. Dit gaat onder andere over de criteria, zoals de omvang van de oppervlakte (meer of minder dan 15 hectare) en ook de toerekening van fosfaatrechten wel of niet en hoeveel aan gebouwen en aan gronden. 

Uitspraak over wel of niet onderverpachting: rechter geeft verpachter gelijk
Een bloemkweker die zo goed als gestopt was, ging een “samenwerking” met de buurman aan. De rechter concludeerde uit de jaarrekening dat de netto omzet in twee jaren precies hetzelfde vaste bedrag was voor de “samenwerking”. Dit was voor de rechtbank voldoende om te stellen dat er geen sprake was van persoonlijke uitoefenen van dagelijkse leiding op de teelt op de gronden. Er werd geen risico gelopen en de opbrengsten van de bloemen kwamen niet aan de pachter toe. Dit kan leiden tot het definitief kwijt zijn van de pachtgrond en betalen van schadevergoeding.

Als pachter moet je dus niet gaan onderverpachten!

Uitspraak rechtbank Den Haag: verpachter vangt bot bij de rechter
In deze uitspraak beschermt de rechter de pachter. De verpachter probeerde de ontbinding van de pachtovereenkomst bij de rechter af te dwingen en aanvraag voor medepachterschap tegen te houden. Een melkveehoudster schakelde over naar melkgeiten en vormde een VOF met haar zoon en schoondochter. De melkveehoudster deed een verzoek om zoon en schoondochter medepachter te laten maken.

Gelukkig beschermde de rechter de pachter omdat de verpachter kon aantonen dat de gronden dringend nodig waren voor zijn eigen levensonderhoud. Bovendien was de gepachte grond dienstbaar voor het houden van melkgeiten. Voor de aanvraag van medepachterschap keurde de rechtbank alleen de eigen zoon toe, omdat de schoondochter geen agrarische ervaring of opleiding had.

Eind goed al goed: gelukkig dat de pachter gewoon beschermd werd door de rechter.

Nieuwe pachtvorm in aantocht?!
Misschien dat het door deze uitspraken kwam, maar Minister Schouten heeft eind maart de contouren van nieuwe pachtvorm geïntroduceerd. Zij wil met name de langdurige pacht en duurzaam bodembeheer stimuleren daarmee. De maximale termijn voor kortdurende liberale pacht wordt geschrapt en pachters en verpachters krijgen meer vrijheid voor het bepalen van de pachtprijs in onderling overleg.

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief