Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oordeel rechter over hagel- of stormschade

Dinsdag 08 november 2016

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien. Tijdens die storm en buien is schade door zeer grote hagelstenen aangericht aan onder meer kassen en gebouwen. Veel landbouwers liggen over de aard van de schade in de clinch met de verzekeraar, omdat men wel verzekerd is voor stormschade maar niet voor hagelschade. Op 4 november heeft de Rechtbank Rotterdam een eerste uitspraak gedaan in een dergelijke zaak.

In deze zaak ging het om een melkveehouder, waarbij tijdens de storm en buien schade – in de vorm van gaten – was ontstaan aan de daken van de veestal. Het schadebedrag was begroot op bijna € 95.000. De melkveehouder meldde de schade bij de verzekeraar. Deze wees de schadeclaim echter af, omdat schade door hagel geen onderdeel uitmaakte van de dekking.
 
De voorzieningenrechter oordeelde, dat vaststond dat de gaten in het dak van de veestal het directe gevolg waren van de inslag van (aangegroeide) hagel(stenen). Weliswaar had de storm bijgedragen aan hagelvorming, maar niet aan de schade zelf. Er was daarom geen sprake van stormschade, zodat de schade niet onder de dekking viel.

Ook een afweging van de belangen van beide partijen leidde niet tot een ander oordeel. Daarbij nam de voorzieningenrechter in aanmerking dat de melkveehouder zich voor een relatief laag bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren en dat hij dat niet had gedaan.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oordeel rechter over hagel- of stormschade

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief