Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oordeel rechter over hagel- of stormschade

Dinsdag 08 november 2016

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien. Tijdens die storm en buien is schade door zeer grote hagelstenen aangericht aan onder meer kassen en gebouwen. Veel landbouwers liggen over de aard van de schade in de clinch met de verzekeraar, omdat men wel verzekerd is voor stormschade maar niet voor hagelschade. Op 4 november heeft de Rechtbank Rotterdam een eerste uitspraak gedaan in een dergelijke zaak.

In deze zaak ging het om een melkveehouder, waarbij tijdens de storm en buien schade – in de vorm van gaten – was ontstaan aan de daken van de veestal. Het schadebedrag was begroot op bijna € 95.000. De melkveehouder meldde de schade bij de verzekeraar. Deze wees de schadeclaim echter af, omdat schade door hagel geen onderdeel uitmaakte van de dekking.
 
De voorzieningenrechter oordeelde, dat vaststond dat de gaten in het dak van de veestal het directe gevolg waren van de inslag van (aangegroeide) hagel(stenen). Weliswaar had de storm bijgedragen aan hagelvorming, maar niet aan de schade zelf. Er was daarom geen sprake van stormschade, zodat de schade niet onder de dekking viel.

Ook een afweging van de belangen van beide partijen leidde niet tot een ander oordeel. Daarbij nam de voorzieningenrechter in aanmerking dat de melkveehouder zich voor een relatief laag bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren en dat hij dat niet had gedaan.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oordeel rechter over hagel- of stormschade

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief