Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Op korte termijn geen duidelijkheid over fosfaatrechten melkvee

Woensdag 07 oktober 2015


Momenteel vindt er overleg met de betrokken partijen plaats over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Aangezien de uitwerking eerst nog besproken moet worden in de Ministerraad en voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd, verwacht staatssecretaris dat het wetsvoorstel pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 naar de Kamer kan worden verzonden. Dat betekent nog een lange tijd van onzekerheid voor de melkveesector.


In antwoord op Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat bedrijven de keuze krijgen tussen het referentiejaar 2014 en de peildatum 2 juli 2015. Bedrijven krijgen in principe rechten voor het vee dat fysiek op 2 juli 2015 aanwezig was. Bij de toewijzing van rechten wordt geen verschil gemaakt tussen bedrijven, bijvoorbeeld naar mate van grondgebondenheid of naar regio’s. De staatssecretaris houdt wel de mogelijkheid open dat bij de afroming en verhandelbaarheid van rechten wel verschil gemaakt wordt tussen bedrijven.


Fosfaatrechten voor melkvee zullen niet inwisselbaar worden met productierechten voor varkens en pluimvee. Elke sector moet volgens de staatssecretaris zijn eigen mest- en milieuprobleem oplossen. Bij een overheveling van varkensrechten naar de melkveehouderij wordt het milieuprobleem verschoven naar de melkveehouderij. Daarbij gaat het niet alleen om mineralen uit mest maar ook om andere emissies zoals ammoniak en broeikasgassen. Ook voor deze thema’s heeft de melkveesector nog een forse opgave.


Gezien de keuze voor de peildatum 2 juli 2015, de groei van de veestapel ten opzichte van 2014 en de benodigde rechten voor een knelgevallenregeling, is het aannemelijk dat er een aanzienlijke afroming van de rechten plaats zal moeten vinden (red.).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Op korte termijn geen duidelijkheid over fosfaatrechten melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief