Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Op korte termijn geen duidelijkheid over fosfaatrechten melkvee

Woensdag 07 oktober 2015


Momenteel vindt er overleg met de betrokken partijen plaats over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Aangezien de uitwerking eerst nog besproken moet worden in de Ministerraad en voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd, verwacht staatssecretaris dat het wetsvoorstel pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 naar de Kamer kan worden verzonden. Dat betekent nog een lange tijd van onzekerheid voor de melkveesector.


In antwoord op Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat bedrijven de keuze krijgen tussen het referentiejaar 2014 en de peildatum 2 juli 2015. Bedrijven krijgen in principe rechten voor het vee dat fysiek op 2 juli 2015 aanwezig was. Bij de toewijzing van rechten wordt geen verschil gemaakt tussen bedrijven, bijvoorbeeld naar mate van grondgebondenheid of naar regio’s. De staatssecretaris houdt wel de mogelijkheid open dat bij de afroming en verhandelbaarheid van rechten wel verschil gemaakt wordt tussen bedrijven.


Fosfaatrechten voor melkvee zullen niet inwisselbaar worden met productierechten voor varkens en pluimvee. Elke sector moet volgens de staatssecretaris zijn eigen mest- en milieuprobleem oplossen. Bij een overheveling van varkensrechten naar de melkveehouderij wordt het milieuprobleem verschoven naar de melkveehouderij. Daarbij gaat het niet alleen om mineralen uit mest maar ook om andere emissies zoals ammoniak en broeikasgassen. Ook voor deze thema’s heeft de melkveesector nog een forse opgave.


Gezien de keuze voor de peildatum 2 juli 2015, de groei van de veestapel ten opzichte van 2014 en de benodigde rechten voor een knelgevallenregeling, is het aannemelijk dat er een aanzienlijke afroming van de rechten plaats zal moeten vinden (red.).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Op korte termijn geen duidelijkheid over fosfaatrechten melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief