Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Op zoek naar nieuwe medewerkers? Gebruik Facebook.

Dinsdag 18 april 2017

De economische groei zit er lekker in. Dat blijkt vooral uit de zoektocht naar goede nieuwe medewerkers.

Welke ondernemer je ook spreekt, iedereen lijkt op zoek te zijn naar nieuw ‘personeel’. De meeste ondernemers hebben al bedacht dat sociale media kunnen helpen om vacatures onder de aandacht te brengen. Toch is de wijze waarop social media wordt ingezet karig te noemen.

Zoals u ook weet van adverteren is het niet alleen belangrijk dat u duidelijk communiceert - waarbij een lezer begrijpt wat u bedoelt - maar ook dat u opvalt en gezien wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk al wat meer laten zien van uw bedrijf of de functie waarvoor u een vacature heeft. Laat bijvoorbeeld een bestaande medewerker iets vertellen in een filmpje. U kunt ook iets laten zien van het werk dat u als bedrijf doet. Kortom, met een beetje creativiteit maakt u op social media het verschil.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief