Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Voor de fiscus is wat uw meewerkende kinderen verdienen loon en dus zijn de inkomsten voor het kind belast. Door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoeven uw kinderen in de meeste gevallen geen belasting te betalen.

Alleen al door de algemene heffingskorting is over een inkomen tot bruto € 6.758 per jaar geen inkomstenbelasting verschuldigd.

TIP: Als u de studenten- en scholierenregeling toepast kunt u bij de berekening van de in te houden loonheffing uitgaan van een kwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of geen loonheffing hoeft in te houden waardoor uw kind netto meer overhoudt.

De inkomsten van uw kinderen zijn voor u aftrekbaar als loonkosten. Ook de bijkomende kosten, zoals werkkleding en reiskosten, kunt in mindering brengen op de winst.

Uw kinderen zijn meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat de familierelatie overheerst. Dit betekent dat u voor uw kinderen geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

Studerende kinderen, welke op het MBO of op het HBO of een universiteit zitten en nog vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering , mogen maximaal bruto € 14.682,96 op jaarbasis bijverdienen zonder dat hun studiefinanciering in gevaar komt. Voor het nieuwe leenstelsel van studiefinanciering geldt geen maximum. Voor 16- en 17 jarigen geldt dat zij voor de kinderbijslag in de zomervakantie netto € 1.330 extra mogen bijverdienen bovenop de vrijstelling van netto € 1.296 per kwartaal.

De beloning die u uw kinderen betaalt voor de geleverde werkzaamheden moet wel in verhouding staan met de aard en duur van de werkzaamheden. Vergelijk de beloning dan ook met wat u een willekeurige derde zou betalen.

LET OP: Voor uw vakantiewerkers dient u ook een loonadministratie te voeren, dus als u nog geen werkgever bent hou dan rekening met de administratieve rompslomp en de kosten voor de loonadministratie!

TIP: Behalve als vakantiewerker kunt u uw kinderen ook gewoon mee laten werken in uw onderneming. Behalve dat u privé minder hoeft bij te dragen in hun onderhoudskosten verruimd het de fiscale mogelijkheden om uw bedrijf te zijner tijd fiscaal vriendelijk over te dragen aan één van uw kinderen. Voorwaarde is wel dat zij dan minimaal drie jaren bij u op de loonlijst staan. Bijkomend voordeel is dat de kinderen een duidelijk beeld krijgen van de onderneming en wat ondernemen inhoudt.

Is uw interesse gewekt? Dan zijn onze adviseurs graag bereid u nader te informeren.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief