Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opgave Diergezondheidsfonds voor 15 mei

Donderdag 23 april 2015


Een nieuw onderdeel van de Gecombineerde opgave is het formulier ‘Opgave Diergezondheidsfonds’. Houders van kippen, kalkoenen, eenden, schapen, geiten, runderen en varkens kunnen door middel van dit formulier opgeven dat zij aanspraak willen maken op betalingen uit het Diergezondheidsfonds voor maatregelen en voorzieningen die verband houden met preventie van besmettelijke dierziekten. Deze betalingen vinden veelal plaats in de vorm van gesubsidieerde diensten. De betalingen betreffen de (tegemoetkomingen in de) kosten van vaccins, bloedonderzoeken, tests etc. die in het kader van het preventiebeleid worden toegediend of uitgevoerd op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.


Regels voor staatssteun
Deze opgaveverplichting vloeit voort uit de Europese eisen die zijn opgenomen in de per 1 juli 2014 gewijzigde Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. Overheden moeten bij steun aan agrariërs rekening houden met de staatssteunregels. Vanwege de sterke mate van regulering en subsidiering in de landbouwsector, zijn de staatssteunregels voor de landbouw strenger dan voor andere sectoren.


Indienen opgave
De opgave moet uiterlijk 15 mei 2015 zijn ingediend en heeft betrekking op de periode 15 mei 2015 tot 15 mei 2016. De opgaveverplichting leidt niet tot wijziging van de uitvoeringspraktijk voor betalingen uit het Diergezondheidsfonds.


Consequentie niet indienen opgave
Indien er geen opgave wordt ingediend, dan wordt dit geregistreerd door de RVO. De RVO kan niet aangeven of dit verdere consequenties heeft. Mogelijk heeft het gevolgen voor mogelijke vergoedingen bij dierziekten. Het is daarom raadzaam de opgave wel in te dienen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opgave Diergezondheidsfonds voor 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief