Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opgave Diergezondheidsfonds voor 15 mei

Donderdag 23 april 2015


Een nieuw onderdeel van de Gecombineerde opgave is het formulier ‘Opgave Diergezondheidsfonds’. Houders van kippen, kalkoenen, eenden, schapen, geiten, runderen en varkens kunnen door middel van dit formulier opgeven dat zij aanspraak willen maken op betalingen uit het Diergezondheidsfonds voor maatregelen en voorzieningen die verband houden met preventie van besmettelijke dierziekten. Deze betalingen vinden veelal plaats in de vorm van gesubsidieerde diensten. De betalingen betreffen de (tegemoetkomingen in de) kosten van vaccins, bloedonderzoeken, tests etc. die in het kader van het preventiebeleid worden toegediend of uitgevoerd op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.


Regels voor staatssteun
Deze opgaveverplichting vloeit voort uit de Europese eisen die zijn opgenomen in de per 1 juli 2014 gewijzigde Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. Overheden moeten bij steun aan agrariërs rekening houden met de staatssteunregels. Vanwege de sterke mate van regulering en subsidiering in de landbouwsector, zijn de staatssteunregels voor de landbouw strenger dan voor andere sectoren.


Indienen opgave
De opgave moet uiterlijk 15 mei 2015 zijn ingediend en heeft betrekking op de periode 15 mei 2015 tot 15 mei 2016. De opgaveverplichting leidt niet tot wijziging van de uitvoeringspraktijk voor betalingen uit het Diergezondheidsfonds.


Consequentie niet indienen opgave
Indien er geen opgave wordt ingediend, dan wordt dit geregistreerd door de RVO. De RVO kan niet aangeven of dit verdere consequenties heeft. Mogelijk heeft het gevolgen voor mogelijke vergoedingen bij dierziekten. Het is daarom raadzaam de opgave wel in te dienen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opgave Diergezondheidsfonds voor 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief