Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Woensdag 28 maart 2018

Dit jaar zijn er verschillende uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de Europese Unie geweest. De verwachting is dat het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven de komende maand zal afnemen

Eieren van vrije-uitloopbedrijven moeten worden afgewaardeerd tot scharreleieren na zestien weken ophokken. Deze termijn verloopt op 30 maart. In een kamerbrief van 27 maart 2018 meldt de Minister van LNV dat zij het landelijk intrekken van de ophok- en afschermplicht nog niet verantwoord acht. De ophokplicht wordt op 30 maart wel opgeheven in zes van de twintig regio’s uit het beleidsdraaiboek aviaire influenza 2.0. Het betreft het zuidoostelijk deel van Overijssel, het oostelijk deel van Gelderland, het oostelijk deel van Brabant en Limburg.

Een andere maatregel die de minister zal aanpassen is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan de vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis zal vervallen. Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. De overige landelijke maatregelen zullen gecontinueerd worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief