Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Woensdag 28 maart 2018

Dit jaar zijn er verschillende uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de Europese Unie geweest. De verwachting is dat het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven de komende maand zal afnemen

Eieren van vrije-uitloopbedrijven moeten worden afgewaardeerd tot scharreleieren na zestien weken ophokken. Deze termijn verloopt op 30 maart. In een kamerbrief van 27 maart 2018 meldt de Minister van LNV dat zij het landelijk intrekken van de ophok- en afschermplicht nog niet verantwoord acht. De ophokplicht wordt op 30 maart wel opgeheven in zes van de twintig regio’s uit het beleidsdraaiboek aviaire influenza 2.0. Het betreft het zuidoostelijk deel van Overijssel, het oostelijk deel van Gelderland, het oostelijk deel van Brabant en Limburg.

Een andere maatregel die de minister zal aanpassen is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan de vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis zal vervallen. Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. De overige landelijke maatregelen zullen gecontinueerd worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief