Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Woensdag 11 oktober 2017

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde in 2013 de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit) . De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van de correctie gering waren.

In 2015 vond  een herberekening van de oppervlakte plaats en werd deze vastgesteld op 117,74 ha.  De oppervlakte van één perceel werd daarbij kleiner vastgesteld. Omdat de totale afgekeurde oppervlakte meer dan 2 hectare bedroeg, werd  ditmaal een sanctiekorting van tweemaal de afgekeurde oppervlakte toegepast  De landbouwer moest daardoor ruim € 2.000 bedrijfstoeslag terugbetalen. Tegen dit besluit stelde hij wel bezwaar en beroep in.

In zijn bezwaarschrift gaf de landbouwer aan dat hij het niet eens was met de vaststelling van de oppervlakte van alle zes gecorrigeerde percelen. RVO.nl beoordeelde echter het bezwaar tegen de vijf  in het primaire besluit al gecorrigeerde percelen inhoudelijk niet, omdat de oppervlakte hiervan volgens haar reeds in rechte vaststond. De landbouwer had immers geen bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met RVO.nl eens. Niet de oppervlakten van de percelen, maar het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag kan in rechte komen vast te staan. Aangezien RVO.nl dat besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag had opengebroken, kon de landbouwer de oppervlakte van de vijf percelen ook aan de orde stellen.


Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard. Het college droeg RVO.nl op een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift tegen alle zes percelen.


Opmerking redactie
Op grond van Europese regelgeving is RVO.nl gehouden om een onterecht uitbetaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen. Een besluit tot vaststelling van de toeslag mag daarom worden opengebroken, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie over de oppervlakte van percelen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief