Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebedrijven

Vrijdag 08 april 2016

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven in werking getreden. Dit betekent dat bedrijven waarvan het fosfaatoverschot is toegenomen door een groei van de veestapel en/of daling van de plaatsingsruimte, een deel van de toename van het fosfaatoverschot zullen moeten compenseren met extra grond. Indien deze extra grond niet verworven wordt en dus niet opgegeven in de Gecombineerde opgave, zal de fosfaatproductie verminderd moeten worden. Daarmee bepaalt de Gecombineerde opgave 2015 dus ook de maximale omvang van het bedrijf voor dit jaar.


Dit betekent dat het voor melkveebedrijven uitermate belangrijk is om in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand van de percelen op te geven, indien de Pal-waarde (grasland) lager is dan 51 of de Pw-waarde (bouwland) lager is dan 56.


Tip: Bereken op basis van de Gecombineerde opgave hoeveel fosfaat er dit jaar maximaal geproduceerd mag worden op uw bedrijf.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief