Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebedrijven

Vrijdag 08 april 2016

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven in werking getreden. Dit betekent dat bedrijven waarvan het fosfaatoverschot is toegenomen door een groei van de veestapel en/of daling van de plaatsingsruimte, een deel van de toename van het fosfaatoverschot zullen moeten compenseren met extra grond. Indien deze extra grond niet verworven wordt en dus niet opgegeven in de Gecombineerde opgave, zal de fosfaatproductie verminderd moeten worden. Daarmee bepaalt de Gecombineerde opgave 2015 dus ook de maximale omvang van het bedrijf voor dit jaar.


Dit betekent dat het voor melkveebedrijven uitermate belangrijk is om in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand van de percelen op te geven, indien de Pal-waarde (grasland) lager is dan 51 of de Pw-waarde (bouwland) lager is dan 56.


Tip: Bereken op basis van de Gecombineerde opgave hoeveel fosfaat er dit jaar maximaal geproduceerd mag worden op uw bedrijf.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief