Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opzet steun vermindering melkproductie

Donderdag 04 augustus 2016

Op 18 juli hebben de ministers van Landbouw ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om steun te verlenen voor een vrijwillige vermindering van de melkproductie. Hiervoor stelt de commissie een bedrag van € 150 miljoen beschikbaar. De maatregel is bedoeld om een evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod en op die manier een hogere melkprijs te realiseren.


Opzet regeling
De regeling ziet er globaal als volgt uit:  • Voor elke kilogram minder geproduceerde melk wordt een steun verleend van € 0,14.

  • Melkveehouders kunnen uiterlijk 19 september 2016 een aanvraag indienen, waarbij aangegeven moet worden wat de productie was in het laatste kwartaal van 2015 (inclusief een bewijs) en hoeveel men wil gaan produceren in het laatste kwartaal van 2016.

  • Indien het totaal van de aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt een toewijzingspercentage vastgesteld. Het volume wordt dan aangepast, de steun blijft € 0,14.  Het toewijzingspercentage wordt binnen vijf werkdagen gepubliceerd.

  • Bij geen volledige benutting kunnen melkveehouders op 17 oktober een nieuwe aanvraag indienen voor de periode november 2016 t/m januari 2017. Deze cyclus herhaalt zich op 14 november en 12 december 2016, tenzij het budget volledig benut is.

  • Na afloop van de referentieperiode moet de melkveehouder een bewijs overleggen waaruit de geproduceerde hoeveelheid melk in deze periode blijkt.

  • Indien meer geproduceerd wordt dan werd aangegeven, komt de minder geproduceerde hoeveelheid in aanmerking voor steun. Indien minder geproduceerd wordt als werd aangegeven, komt slechts de eerder aangegeven hoeveelheid in aanmerking voor steun.

  • Alle betalingen moeten voor 30 september 2017 plaatsvinden.Op 25 augustus zal de tekst van de regeling nader worden besproken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opzet steun vermindering melkproductie

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief