Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opzet steun vermindering melkproductie

Donderdag 04 augustus 2016

Op 18 juli hebben de ministers van Landbouw ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om steun te verlenen voor een vrijwillige vermindering van de melkproductie. Hiervoor stelt de commissie een bedrag van € 150 miljoen beschikbaar. De maatregel is bedoeld om een evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod en op die manier een hogere melkprijs te realiseren.


Opzet regeling
De regeling ziet er globaal als volgt uit:  • Voor elke kilogram minder geproduceerde melk wordt een steun verleend van € 0,14.

  • Melkveehouders kunnen uiterlijk 19 september 2016 een aanvraag indienen, waarbij aangegeven moet worden wat de productie was in het laatste kwartaal van 2015 (inclusief een bewijs) en hoeveel men wil gaan produceren in het laatste kwartaal van 2016.

  • Indien het totaal van de aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt een toewijzingspercentage vastgesteld. Het volume wordt dan aangepast, de steun blijft € 0,14.  Het toewijzingspercentage wordt binnen vijf werkdagen gepubliceerd.

  • Bij geen volledige benutting kunnen melkveehouders op 17 oktober een nieuwe aanvraag indienen voor de periode november 2016 t/m januari 2017. Deze cyclus herhaalt zich op 14 november en 12 december 2016, tenzij het budget volledig benut is.

  • Na afloop van de referentieperiode moet de melkveehouder een bewijs overleggen waaruit de geproduceerde hoeveelheid melk in deze periode blijkt.

  • Indien meer geproduceerd wordt dan werd aangegeven, komt de minder geproduceerde hoeveelheid in aanmerking voor steun. Indien minder geproduceerd wordt als werd aangegeven, komt slechts de eerder aangegeven hoeveelheid in aanmerking voor steun.

  • Alle betalingen moeten voor 30 september 2017 plaatsvinden.Op 25 augustus zal de tekst van de regeling nader worden besproken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opzet steun vermindering melkproductie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief