Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overdracht betalingsrechten uiterlijk 15 mei melden

Donderdag 11 februari 2016

De uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten is verplaatst van 31 maart naar 15 mei. Deze datum geldt voor kopers of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar willen laten uitbetalen.


Een overdracht is pas volledig gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. Indien er pas na 15 mei een overdracht wordt gemeld of door de tweede partij ondertekend, dan kan de koper of huurder pas in het volgende jaar uitbetaling aanvragen voor deze betalingsrechten.


De koper of huurder moet een actieve landbouwer zijn. De criteria om te worden aangemerkt als actieve landbouwer zijn per 1 januari 2016 aangescherpt. Er is in 2016 sprake van een actieve landbouwer als het bedrijf als agrarisch bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit of als nevenactiviteit. De SBI-code waarmee het bedrijf staat ingeschreven moet beginnen met 011, 012, 013, 014 of 015. Als de landbouwactiviteit staat geregistreerd als nevenactiviteit, moet met een accountantsverklaring aangetoond worden dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel van de economische activiteiten zijn.


Een overdracht kan pas gemeld worden als de betalingsrechten zijn toegekend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overdracht betalingsrechten uiterlijk 15 mei melden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief