Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

Donderdag 17 augustus 2017

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?


Een veehouder laat al zijn mest verwerken voor export. Om de kosten van mestverwerking te drukken machtigt hij zijn intermediair om VVO’s af te sluiten voor het deel dat hij de verwerkte mest niet voor de verwerkingsverplichting van zijn eigen bedrijf nodig heeft. Dat doet de intermediair enthousiast, zo enthousiast zelfs dat er veel meer VVO’s worden afgesloten dat er aan mest op het bedrijf verwerkt is. Geen nood denkt de intermediair en hij sluit een aanvullende VVO af, zodat de veehouder een deel van de overgenomen verplichtingen weer overdraagt. Daar was RVO het niet mee eens omdat een landbouwer alleen maar een verwerkingsverplichting mag overnemen voor zover hij zelf zorgt voor het verwerken van mest.


Gelukkig kwam het toch goed.


Met een gezamenlijke verklaring van alle partijen, waarin ze de goede bedoelingen van deze werkwijze uiteenzetten. Op grond van de verklaring waarin ze de bedoeling van deze werkwijze: de verplichtingen zo in te richten dat de varkenshouder er weer buiten stond was voor RVO de boete grotendeels weg te strepen en het af te doen met een waarschuwing.


Moraal van het verhaal: een verwerkingsverplichting overnemen kan alleen als dat gebeurt door eigen geproduceerde mest daarvoor te verwerken.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief