Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

Donderdag 17 augustus 2017

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?


Een veehouder laat al zijn mest verwerken voor export. Om de kosten van mestverwerking te drukken machtigt hij zijn intermediair om VVO’s af te sluiten voor het deel dat hij de verwerkte mest niet voor de verwerkingsverplichting van zijn eigen bedrijf nodig heeft. Dat doet de intermediair enthousiast, zo enthousiast zelfs dat er veel meer VVO’s worden afgesloten dat er aan mest op het bedrijf verwerkt is. Geen nood denkt de intermediair en hij sluit een aanvullende VVO af, zodat de veehouder een deel van de overgenomen verplichtingen weer overdraagt. Daar was RVO het niet mee eens omdat een landbouwer alleen maar een verwerkingsverplichting mag overnemen voor zover hij zelf zorgt voor het verwerken van mest.


Gelukkig kwam het toch goed.


Met een gezamenlijke verklaring van alle partijen, waarin ze de goede bedoelingen van deze werkwijze uiteenzetten. Op grond van de verklaring waarin ze de bedoeling van deze werkwijze: de verplichtingen zo in te richten dat de varkenshouder er weer buiten stond was voor RVO de boete grotendeels weg te strepen en het af te doen met een waarschuwing.


Moraal van het verhaal: een verwerkingsverplichting overnemen kan alleen als dat gebeurt door eigen geproduceerde mest daarvoor te verwerken.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief