Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overheid trekt 10 miljoen euro uit om te investeren in startups

Dinsdag 17 april 2018

Het ministerie van Economische Zaken heeft 10 miljoen euro gereserveerd om te investeren in startups.

Overigens wordt het bedrag niet rechtstreeks geïnvesteerd, maar alleen via private fondsen. Een fonds moet minimaal twee verschillende investeerders kennen, en het maximale leenbedrag bedraagt 1 miljoen euro. De reden dat wordt gekozen om te beleggen via business angels heeft te maken met het feit dat de overheid zelf geen actief toezicht kan houden op de investeringen en ervan uitgaat dat een investerende business angel dat wel doet. Aangezien de regeling een ‘op is op’ karakter kent, dient u er snel bij te zijn.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief