Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overheid trekt 10 miljoen euro uit om te investeren in startups

Dinsdag 17 april 2018

Het ministerie van Economische Zaken heeft 10 miljoen euro gereserveerd om te investeren in startups.

Overigens wordt het bedrag niet rechtstreeks geïnvesteerd, maar alleen via private fondsen. Een fonds moet minimaal twee verschillende investeerders kennen, en het maximale leenbedrag bedraagt 1 miljoen euro. De reden dat wordt gekozen om te beleggen via business angels heeft te maken met het feit dat de overheid zelf geen actief toezicht kan houden op de investeringen en ervan uitgaat dat een investerende business angel dat wel doet. Aangezien de regeling een ‘op is op’ karakter kent, dient u er snel bij te zijn.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief