Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overstap SNL-a naar collectief stelsel

Donderdag 23 juli 2015


In 2016 start het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is. ANLb2016 komt in de plaats van het Stelsel Natuur- en Landschap (SNL).


Agrarische natuurbeheerders met een beheerssubsidie vanuit het SNL die doorloopt na 1 januari 2016, mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag van het agrarisch collectief. Dit kan als de percelen geheel of gedeeltelijk binnen de in het Natuurbeheerplan vastgestelde begrenzing van een of meerdere leefgebieden of de categorie water liggen. Dit geldt ook voor agrarisch natuurbeheerders met een min-max aanvraag voor het SNL, met percelen die (deels) wel binnen de begrenzing van het ANLb2016 vallen, maar waarop dit moment geen beheer wordt uitgevoerd.


Overstappen naar het ANLb2016 kan alleen per geheel SNL-subsidiecontract of per hele min-max aanvraag. Agrarische natuurbeheerders met meerdere doorlopende SNL-subsidies agrarisch natuur, kunnen per beheercontract overstappen. Op het moment van overstappen worden de betreffende SNL-beheercontracten volledig beëindigd.


Wilt u meer informatie of overweegt u over te stappen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gebiedscoördinator. Indien u besluit over te stappen, moet het SNL-contract voor 1 november opgezegd worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overstap SNL-a naar collectief stelsel

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief